Växjö kommun och Föreningen Jazz i Växjö

Svensk Jazz hedersutmärkelse Årets Jazzkommun delas ut för att uppmärksamma den kommun där jazzen gynnats på bästa sätt. Utmärkelsen handlar inte enbart om att pristagaren ska ha insett värdet i jazzen med generösa bidrag som följd, utan främst om kvaliteten på verksamheten och gjorda insatser för jazzen. Priset ska ses som en stimulans till kommun, kulturskola/musikskola och region att fördjupa samarbetet och nå fler och större lyssnargrupper.

Motivering:

Föreningen har varit verksam i mer än 40 år och tillsammans med kommunen gjort en ge- mensam föredömlig dokumentation över jazzens historia i Växjö. 1948 tog den lokala jazzklub- ben beslut om att bilda en riksorganisation och på en jazzriksdag i Göteborg bildades nuvarande Riksförbundet Svensk Jazz.

Utmärkelsen Årets Jazzkommun 2015 är en uppmuntran till föreningen och kommunen till fortsatt gott samarbete för att sprida jazzen som konstform såväl till jazzens trogna publik som till musikstuderande ungdom, men också för sina aktiviteter för att synliggöra jazzen för en bredare publik.

Foto: Anders Bergön

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.