Vänersborg

Svensk Jazz hedersutmärkelse Årets Jazzkommun delas ut för att uppmärksamma den kommun där jazzen gynnats på bästa sätt. Utmärkelsen handlar inte enbart om att pristagaren ska ha insett värdet i jazzen med generösa bidrag som följd, utan främst om kvaliteten på verksamheten och gjorda insatser för jazzen. Priset ska ses som en stimulans till kommun, kulturskola/musikskola och region att fördjupa samarbetet och nå fler och större lyssnargrupper.

Motivering:

– för den av kommunfullmäktige 2005 antagna vision att bli Sveriges bästa musikkommun och för arbetet att uppnå visionen
– kommunens och Vänersborgs Musikförenings satsning på jazz- och improvisationsmusik via den 2008 startade ”Jazzscen Vänersborg”
– generösa bidrag och ett gott samarbete mellan kommunen och Musikföreningen
– sin satsning på Musikakademi Vänersborg och Musikens Hus
– för all musikutbildning i kommunen

Foto: Vänersborgs kommun

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.