Sörmland

Svensk Jazz hedersutmärkelse Årets Jazzkommun delas ut för att uppmärksamma den kommun där jazzen gynnats på bästa sätt. Utmärkelsen handlar inte enbart om att pristagaren ska ha insett värdet i jazzen med generösa bidrag som följd, utan främst om kvaliteten på verksamheten och gjorda insatser för jazzen. Priset ska ses som en stimulans till kommun, kulturskola/musikskola och region att fördjupa samarbetet och nå fler och större lyssnargrupper.

Landstinget Sörmland och föreningen Jazz i Sörmland fick som första landsting fått utmärkelsen Årets Jazzkommun 2008.

Motivering:

Svenska Jazzriksförbundet har beslutat tilldela Jazz i Sörmland och Landstinget Sörmland utmärkelsen Årets Jazzkommun år 2008. Det samarbete som utvecklats i Sörmland mellan de två pristagarna representerar något delvis nytt för jazzen i Sverige. Det har skapat möjligheter till en breddning av antalet medverkande och stimulerat till jazz på nya scener och med nya arrangörer. Det har visat sig mycket fruktbart bland annat under Jazzens År 2007, då jazzmusik förekom i många sammanhang utöver de vanliga. Jazzriksförbundet hoppas att denna utmärkelse ska stimulera Sörmland att fortsätta på den inslagna vägen och att andra landsting ska bli intresserade att ta lärdom.

Foto: Open Street Maps

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.