Karlstads kommun och Carlstad Jazz

Svensk Jazz hedersutmärkelse Årets Jazzkommun delas ut för att uppmärksamma den kommun där jazzen gynnats på bästa sätt. Utmärkelsen handlar inte enbart om att pristagaren ska ha insett värdet i jazzen med generösa bidrag som följd, utan främst om kvaliteten på verksamheten och gjorda insatser för jazzen. Priset ska ses som en stimulans till kommun, kulturskola/musikskola och region att fördjupa samarbetet och nå fler och större lyssnargrupper.

Motivering:

Svenska Jazzriksförbundet har beslutat tilldela Karlstad Kommun och Carlstad Jazz utmärkelsen årets jazzkommun 2009. Samarbetet mellan jazzklubben och kommunen har bidragit till ett växande jazzutbud i Karlstad. Det ekonomiska stödet till konsertverksamheten liksom till Jazzfesten har ökat väsentligt. Kommunen har även bistått med marknadsföring och administrativ hjälp. Även i jazzutbildning har kommunen varit ett föredöme. Heder åt Carlstad Jazz och Karlstad kommun.

Jazzriksförbundet hoppas att denna utmärkelse ska stimulera till fortsättning på den inslagna vägen och att andra kommuner ska intresseras att ta lärdom.

Foto: Karlstad kommun

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.