Jönköpings kommun och Jazz i Jönköping

Svensk Jazz hedersutmärkelse Årets Jazzkommun delas ut för att uppmärksamma den kommun där jazzen gynnats på bästa sätt. Utmärkelsen handlar inte enbart om att pristagaren ska ha insett värdet i jazzen med generösa bidrag som följd, utan främst om kvaliteten på verksamheten och gjorda insatser för jazzen. Priset ska ses som en stimulans till kommun, kulturskola/musikskola och region att fördjupa samarbetet och nå fler och större lyssnargrupper.

Motivering:

Efter omstarten 2006 har jazzklubben lagt ner stor möda och etablerat en mycket professionell verksamhet. Jönköpingsborna kan nu ta del av det bästa landet har att erbjuda när det gäller jazz. I arbetet har kommunen haft det goda omdömet att stötta med både ekonomiska resurser och ett fint samarbete på kulturhuset Spira.

Ett rikt jazzliv växer i ett rikt kulturliv och Smålands musik och teater genomför årligen 1400 kulturevenemang och av dem hälften på just Kulturhuset Spira som därför är en självklar del av livet för varje kultur- intresserad Jönköpingsbo.

När riksförbundet Svensk Jazz valde Jönköping som värd för årets jazzriksdag var det efter att ha mött ett mycket stort engagemang i hela kommunen och där man också tagit tillfället att gå sam- man och satsa på ung jazz. Svensk Jazz vill genom denna utmärkelse uppmuntra föreningen och kommunen att fortsätta sitt goda samarbete för att tillgängliggöra jazzen för kommunens jazznördar – men också sprida den till fler.

Foto: Peter Appelin

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.