Jan-Eric Askenström

Svensk Jazz utmärkelse Basisten för personer som gjort jazzen stora tjänster, inte nödvändigtvis genom att spela utan genom organisatoriskt eller annat arbete främjat jazzens utveckling och utbredning, har delats ut sedan 1993. Priset är en skulptur av konstnären Göran Hazelius.

Motivering:

Jan-Eric Askenström har varit ideellt arbetande revisor i SJR i över 30 år och avgick i samband med Jazzriksdagen i Karlskrona 2007. Jan-Eric har även jobbat ideellt för Woodhouse Jazzklubb, Göteborg minst lika länge och har till SJR bidragit med sina värdefulla kunskaper inom redovisnings- och ekonomiområdet. Vi vill tacka Jan-Eric för hans insatser i arbetet med SJR genom att hedra honom med vår utmärkelse Basisten 2008.

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.