Härnösands kommun och Öbacka Jazz & Blues

Svensk Jazz hedersutmärkelse Årets Jazzkommun delas ut för att uppmärksamma den kommun där jazzen gynnats på bästa sätt. Utmärkelsen handlar inte enbart om att pristagaren ska ha insett värdet i jazzen med generösa bidrag som följd, utan främst om kvaliteten på verksamheten och gjorda insatser för jazzen. Priset ska ses som en stimulans till kommun, kulturskola/musikskola och region att fördjupa samarbetet och nå fler och större lyssnargrupper.

Motivering:

Öbacka Jazz och Blues har under många år erbjudit medborgarna i Härnösand en omfattande konsertverksamhet som präglas av bredd och kvalitet. Föreningen har fått ett starkt gensvar från såväl publik som musiker från hela landet. Föreningen Sveriges Jazzmusiker har tidigare hyllat Öbacka Jazz och Blues för dess föredömliga arrangemang för musiker och publik. Lokalen Metropol är ett begrepp för alla musikintresserade. Den årliga jazzfestivalen förstärker bilden av Härnösand som ett centrum för god jazzmusik.

Foto: Härnösands kommun

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.