Hallsberg

Svensk Jazz hedersutmärkelse Årets Jazzkommun delas ut för att uppmärksamma den kommun där jazzen gynnats på bästa sätt. Utmärkelsen handlar inte enbart om att pristagaren ska ha insett värdet i jazzen med generösa bidrag som följd, utan främst om kvaliteten på verksamheten och gjorda insatser för jazzen. Priset ska ses som en stimulans till kommun, kulturskola/musikskola och region att fördjupa samarbetet och nå fler och större lyssnargrupper.

Motivering:

Hallsbergs Kommun har en synnerligen livaktig jazzklubb. Föreningen Hallsbergs Jazz- & Bluesklubb arrangerar frekvent konserter med den svenska jazz- och blueseliten. Detta trots att man inte har tillgång till storstädernas publikunderlag – centralorten har ca 7.000 invånare.

Föreningen – som bildades 1991 – arrangerar 10-12 konserter per år och gästande musiker vittnar om gott mottagande från publik och funktionärer.

Kommunen alltid givit ett gott stöd till verksamheten och nyligen skrivit ett sponsoravtal med klubben. Detta visar att man är medveten om vikten av att även mindre orter måste ha ett kulturutbud. Att man är nöjd med klubbens insatser har man visat genom att harangera den med kommunens kulturstipendium för 1999. Även ortens näringsliv är angelägna om den kulturella aktiviteten och sponsrar verksamheten.

Klubben har ett bra samarbete med Kävesta Folkhögskola – skolans elevorkestrar spelar som förband vid de ordinarie konserterna och eleverna har fri entré. Samarbetet med Kommunala Musikskolan innebär att eleverna har fri entré vid konserterna.

Hallsberg är ett lysande exempel på att jazzen i Sverige spelar en viktig roll i vårt mångfacetterade kulturliv.

Foto: Hallsbergs kommun

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.