Bengt-Arne Wallin

Svensk Jazz hederspris för livslång insats inom jazzmusiken finns till för att varje år sedan 2002 ära någon av jazzens stora personligheter med en hedersutmärkelse.

Motivering:

Bengt-Arne Wallin har i mer än 50 år tillhört gräddan inom svenskt jazz- och musikliv. Flera generationer av musiker har på högskolor och i många andra sammanhang haft förmånen att växa tack vare den generöse läraren Bengt-Arne. Han har även vid sidan av scenen outtröttligt verkat för jazzens utveckling och ställning, bland annat genom ett mer än 40-årigt styrelsearbete inom SKAP.

Hans nyfikenhet, humor och varma personlighet har ständigt lett honom till nya idéer och till ett mycket brett internationellt kontaktnät, som många i Sverige har fått glädje av. Bengt-Arne Wallins insatser i jazzmusiken förtjänar både djup tacksamhet och beundran från oss musiklyssnare. Därför vill Svenska Jazzriksförbundet hedra honom med sitt hederspris 2007 för livslånga insatser för jazzen.

Foto: Christer Landergren

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.