Aneby

Svensk Jazz hedersutmärkelse Årets Jazzkommun delas ut för att uppmärksamma den kommun där jazzen gynnats på bästa sätt. Utmärkelsen handlar inte enbart om att pristagaren ska ha insett värdet i jazzen med generösa bidrag som följd, utan främst om kvaliteten på verksamheten och gjorda insatser för jazzen. Priset ska ses som en stimulans till kommun, kulturskola/musikskola och region att fördjupa samarbetet och nå fler och större lyssnargrupper.

Motivering:

Utmärkelsen är ett uttryck för vår uppskattning och beundran av det positiva arbete som Aneby Jazzklubb framgångsrikt bedrivit de senaste åren. Klubben tillhör de äldsta i landet – startad redan 1961. Ett ungdomsprojekt – som fått EU-stöd – har inneburit en markant förändring av genomsnittsåldern i klubben. Aktiviteterna har presenteras med stöd av skolan och musikskolan.

Genom arbetet i Aneby Jazzklubb ges kommuninnevånarna unika möjligheter att reguljärt få uppleva livekonserter med musikanter som presenterar hela det jazzmusikaliska spektrat. Konserterna arrangeras i det för kommunens storlek unika Konserthuset.

Vi gläder oss åt att Aneby kommun under alla år varit medvetna om att jazzen är ett viktigt inslag i vårt mångkulturella samhälle och valt att ekonomiskt stödja musikformen – detta gör Aneby till ett föredöme för landets kommuner.

Foto: Aneby kommun

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.