Alice Babs

Svensk Jazz hederspris för livslång insats inom jazzmusiken finns till för att varje år sedan 2002 ära någon av jazzens stora personligheter med en hedersutmärkelse.

Motivering:

Alice Babs Sjöblom, född Nilsson behöver egentligen ingen närmare presentation! Hon slog igenom i filmen “Swing it magistern” 1940 och blev då känd som Sveriges första jazzsångerska! Men hon hade även dessförinnan låtit höra om sig i skilda sammanhang, bl.a med Nisse Linds Hot Trio.

Tillsammans med Svend Asmussen och Ulrik Neumann bildade hon 1958 den vokala jazztrion Swe-danes. Under deras turné i USA 1961 kom Alice, att nå världsrykte och framträdde i bl.a flera tv-shower. 1963 började hon samarbeta med Duke Ellington, som skrev den andra och tredje av sina “Sacred conserts” speciellt för henne. Duke ansåg om henne/citat: “Alice Babs is probably the most unique artist i know”. Alice hade även ett nära och mångårigt samarbete med både Charlie Norman och Povel Ramel.

Alice Babs utnämndes till hovsångerska 1972 och blev 1974 ledamot av Musikaliska Akademien. 2001 blev hon SVS’s första hedersmedlem vid en ceremoni på Ålleberg. Vår motivering att föreslå Alice Babs som mottagare av “Lifetime Achievment” är följande:

Hon har varit och är fortfarande en förebild för många jazzsångerskor av yngre årgång och har satt sin prägel genom sin personliga röst, som många försökt, men inte kunnat efterlikna. Hennes samarbete med Duke Ellington och Swe-Danes är pärlor för eftervärlden !

Foto: Lasse Seger

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.