Från och med år 2019 ansöker ju alla konsertarrangörer om statligt stöd direkt från Kulturrådet och inte via sitt riksförbund. Med anledning av detta, kommer redovisningsblanketten se annorlunda ut i år och vara mer omfattande. Det är alltså smart att börja med den i god tid! T ex ska samtliga konserter skrivas in i blanketten - en rad per konsert. Deadline för redovisning är 23 april.

Här nedan kan ni redan nu ta del av vilka frågor som Kulturrådet brukar ha i sin redovisningsblankett, med några tips.

Redovisningsblanketten

Redovisningsblanketten aktiverar du när du loggat in på Kulturrådets hemsida. Du kommer kunna spara och återgå till blanketten senare. Glöm inte att bifoga de bilagor Kulturrådet vill se.
Direktlänk till inloggning här!
Ta del av hela Kulturrådets information om redovisningen här!

För att hitta blanketten gör så här:

  • Logga in på mina sidor
  • Välj Mina ärenden längst upp i mitten av sidan
  • Skrolla ner till rubriken Registrerade öppna ärenden. Där ser du Ansökan KUR 2018. Det är den som avser stödet 2019 och som nu ska redovisas. Du ser att längst ut i högra kanten har detta ärende ett litet utropstecken.
  • Klicka på ärendet KUR 2018. Under Information om ärendet står lite olika saker och längs ner Redovisning: Ny blankett
  • Klicka på ny blankett för att få upp blanketten för redovisning. 

Konsertrapportering för 2019
Svensk Jazz kommer inte att kunna hjälpa till med att samla konsertstatistiken via vår hemsida. Kulturrådet vill att varje arrangör lämnar sin egen konsertrapportering direkt i blanketten - en rad per konsert.

Svensk Jazz har därför tagit fram en mall, där ni själva ska kunna skriva ner konsertstatistiken löpande under året. OBS! Mallen är personlig - se till att spara den ordentligt på ett bra ställe i er egen dator. Länk till mallen hittar ni längst ner i denna artikel. När ni väl redovisar, kommer ni dock att få fylla i all konsertstatistik igen direkt i blanketten, en rad för en konsert.

Ni kommer dock inte att behöva fylla i allt vid ett tillfälle - men ni kommer alltså att kunna spara och återvända senare till blanketten.

Ladda ner din egen konsertstatistiksmall här (OBS! Filen är personlig - se till att spara den direkt på ett bra ställe i din egen dator).

 

FRÅGOR I KULTURRÅDETS REDOVISNINGSBLANKETTEN FÖR 2018

Beskriv hur det konstnärliga målet och syftet har uppnåtts. (Max 2000 tecken)

Beskriv kortfattat hur projektet/verksamheten genomförts samt eventuella avvikelser från den ursprungliga planen (Max 1000 tecken)

Beskriv om och i så fall hur ni i projektet/verksamheten har integrerat ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv också om och i så fall hur ni har arbetat med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)

BARN OCH UNGA
Hur stor andel av verksamheten riktar sig till målgruppen barn och unga (0-18 år)? Ange i procenttal och kommentera.

Beskriv organisationens arbete för att stärka barns och ungas inflytande och delaktighet i verksamheten med avseende på repertoar/verksamhet, organsation och publik (t. ex genom samverkan med nätverk, referensgrupper, ungdomsorganisationer etc.). (Max 1000 tecken)

Beskriv eventuell medverkan i Skapande skola-projekt. (Max 500 tecken)

JÄMSTÄLLDHET
Ange totalt antal medverkande professionella musiker
Ange antal personer i konstnärlig ledning. Med konstnärlig ledning avses de personer som gjort slutligt urval av vad som har presenterats i konsertprogrammet.

Förklara ifall den totala andelen engagerade musiker som är kvinnor, män eller annat överstiger 60 procent. (Max 1000 tecken)

Förklaring: ”Annat” kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt lämnad information.

INTERNATIONELL VERKSAMHET
Genomfördes internationella samarbeten föregående år? Ja/Nej
Ange era samarbetsorganisationer och i vilket/vilka länder de verkar. (Max 300 tecken)
Beskriv era insatser för att integrera ett internationellt perspektiv med avseende på repertoar/verksamhet, organisation och publik. (Max 500 tecken)

GAGESÄTTNING FÖR EGNA ARRANGEMANG
Med egna arrangemang menas de arrangemang där den sökande organisationen betalar ut ersättning till musiker.

Genomsnittligt belopp per musiker, inklusive sociala avgifter, vid gagesättning; även fakturabelopp (kronor)

Lägsta belopp per musiker, inklusive sociala avgifter, vid gagesättning; även fakturabelopp (kronor) Här gäller som krav minst 3000 kr

Redogör för vilka principer och/eller ungefärliga belopp som används vid gagesättning för yrkesverksamma artister. (Max 1000 tecken)

Beskriv eventuella samarbeten med andra organisationer och institutioner och hur kostnader för eventuella gemensamma projekt har fördelats. (Max 1000 tecken)

Övriga kommentarer till verksamheten. (Max 500 tecken)

Disponeras fast lokal för konsertverksamheten? Ja/Nej
Utgår hyresbidrag? Ja/Nej
Servering? Ja/Nej

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET Kryss i de två översta rutorna här nedan är obligatoriska för att motta statligt stöd
Ange: X i rutan * Jag har läst/tagit del av Kulturrådets kriterier för tillgänglighet*

Ange: X i rutan - om information om tillgängligheten för den publika verksamheten har funnits på webbplats, sociala medier eller evenemangskalender.
Om inte, kommentera. (Max 500 tecken)

Ange X i rutan - om ”Enkelt avhjälpta hinder” är åtgärdade i de publika lokalerna.
Om inte, kommentera. (Max 500 tecken) Det godtagbara skälet till att INTE kryssa i rutan är att arrangören inte själv äger lokalerna

PERSONER ENGAGERADE I VERKSAMHETEN
Det är obligatoriskt att fylla i både antal personer och antal årsverken. Om en personalkategori inte är aktuell anges värde noll (0).

* Administrativ personal * Konstnärlig personal * Teknisk personal
Tillsvidareanställda - män och kvinnor, Visstidsanställda (ej på F-skatt) - män och kvinnor
Antal personer Antal årsverken.

Föreningens styrelse
Namn, Funktion i styrelsen, Födelseår

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

EKONOMISK REDOGÖRELSE
Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna. Redovisa belopp från samtliga finansiärer. Ange samtliga belopp i hela kronor.

Senaste artiklar

Möt våren med ny musik i lurarna!

2021-03-23

The Splendor: Royals (HOOB records)  The Splendor är kultbandet från Göteborg med Lisen Rylander Löve, Lars *Lade Källfelt och bröderna Fabian och Josef Kallerdahl. Nu är de tillbaka med sin fjärde...

Läs mer...

Nytt år och nya skivreleaser inom Jazzapparat

2021-02-25

HOME collective - HOME (HOOB Records) HOME collective är den sexhövdade gruppen med bas i Göteborg som sedan 2019 blandat hiphop med jazz, fusion, improvisation och pop. Albumet gästas av Palestine...

Läs mer...

Senaste info om Jazzfesten

2021-02-15

   JAZZFESTEN I VÄSTERÅS FLYTTAD - NYTT DATUM 20 - 22 AUGUSTIPå grund av rådande pandemi är det oklart om, och i så fall hur, Jazzfesten skulle kunna genomföras i maj...

Läs mer...

Svensk Jazz - din sambandscentral i Coronatid

2020-12-21

Även om er verksamhet för närvarande är begränsad kan frågorna vara desto fler. Vi hjälper er att hitta svar. Kontakta oss via mail eller telefon.  Klicka här för att se Folkhälsomyndighetens...

Läs mer...

Karin Krog tilldelas utmärkelsen Lifetime Achievement 2020

2020-12-21

Riksförbundet Svensk Jazz har för 2020 beslutat att tilldela den norska vokalissan Karin Krog utmärkelsen Lifetime Achievement 2020. Utmärkelse utdelas till person eller organisation för livslång insats i jazzens tjänst...

Läs mer...

Peter Danemo tilldelas utmärkelsen Jazzkannan 2020

2020-12-10

Riksförbundet Svensk Jazz har för 2020 beslutat att tilldela musikern och kompositören Peter Danemo utmärkelsen Jazzkannan. Jazzkannan har delats ut sedan 1993 för nydanande insatser inom jazzmusiken. Priset är en...

Läs mer...

Göran Olson tilldelas utmärkelsen Basisten 2020

2020-12-02

Foto: Neta Norén Riksförbundet Svensk Jazz har beslutat att tilldela jazzskribenten och arrangören Göran Olson utmärkelsen Basisten 2020. Basisten är en utmärkelse för personer som gjort jazzen stora tjänster. Inte nödvändigtvis...

Läs mer...

Första skivan inom Jazzapparat 2021

2020-11-24

BEL TRIO - Beyond Rivers (Lundgren Music)  Trion spelar modern jazz där repertoaren består av egna kompositioner signerade Lundgren och Erlandsson. En varierad palett där röda tråden är energi, dynamik och stor...

Läs mer...

Regeringens nya restriktioner innebär näringsförbud för …

2020-11-19

Den 16 november meddelande regeringen att ett förbud för sammankomster med över åtta personer träder i kraft inom kort. Beslutet är nödvändigt och rimligt. Men samtidigt har krisen för den...

Läs mer...

Post-Sun-Vision digitalt på We Jazz Festival 2 december

2020-11-10

På grund av - eller tack vare? - den nya vågen av covid-19, får vi istället för att resa till Helsingfors, se ett gratis digitalt showcase från fem olika nordiska arenor! Evenemanget...

Läs mer...

Nya skivor inom Jazzapparat november 2020

2020-10-20

Sten Källman - Sanba Zao: MAPOU - Haitian Drums and Northern Wind (Country & Eastern)  Mapou är resultatet av 50 års arbete med och fascination för den rituella trummusiken i Haiti...

Läs mer...

Ansök om krisstöd i vår!

2020-10-14

Krisstipendium för perioden januari-april 2021 hos Konstnärsnämnden går inte längre att söka. Sista ansökningsdag var den 3 februari.   Krisstöd till särskilda behov inom kulturlivet hos Kulturrådet går inte längre att...

Läs mer...

Nu är det dags att söka statsbidrag för musikarrangörer!

2020-09-22

Nu är det hög tid att söka om verksamhetsstöd för musikarrangörer hos Kulturrådet för verksamhetsåret 2021. HÄR hittar du all information om bidraget, hur du ansöker och kontaktuppgifter till Kulturrådets support...

Läs mer...

Oktoberreleaser från Jazzapparat

2020-09-21

Förnuft och Känsla: Jane Austen Texas (HOOB Records) Fabian Kallerdahl från Musicmusicmusic har allierat sig med Alfred Lorinius och Johan Birgenius kända bland annat för sitt samarbete med Naoko Sakata. Böljande...

Läs mer...

Höstens första skivreleaser

2020-09-02

  Björn Petersson Kvartett: Grabowski (PACAYA records)  Grabowski är en skiva om livet, döden, vänner och kärleken. Låtarna beskriver på ett både personligt, humoristiskt och träffsäkert vis de komplicerade känslor som kan...

Läs mer...

Arrangera smittsäkra konserter

2020-09-01

Coronapandemin lamslog kulturvärlden på ett oerhört brutalt vis under våren 2020. Alla kulturarrangemang i Sverige ställdes in från en dag till en annan. Regeringen utlyste förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer...

Läs mer...

MAIS i dialog med kulturministern

2020-08-13

Kulturminister Amanda Lind bjöd med kort varsel in till ett digitalt möte den 11 augusti med anledning av hur situationen ser ut för hösten. Kulturdepartementet genomför flera dialoger med olika...

Läs mer...

Sommarläsning med tidningen JAZZ

2020-06-10

  Sommaren är här och vad passar då bättre än att dra sig tillbaka med lite härlig läsning. Vi vill förstås tipsa om tidningen JAZZ! Du kan teckna en prenumeration om...

Läs mer...

Vi har flyttat!

2020-08-03

Välkommen tillbaka efter sommaren! Från och med nu hittar ni oss i nya lokaler på Alströmergatan 23 i Stockholm. Välkomna! Vill ni nå oss per e-post eller telefon så finns våra kontaktuppgifter...

Läs mer...

Post-Sun-Vision klara för Nordic Jazz Comets i Helsingfors …

2020-05-27

I december är det dags för den 21: a upplagan av det årligt återkommande karriärs- och nätverksevenemanget Nordic Jazz Comets, där fem nordiska jazzkometer kommer att öppna We Jazz-festivalen i...

Läs mer...

Junirelease! 🎶 💫

2020-05-20

  232 Strängar: Svunnet (PACAYA Records) Efter kritikerrosade debuten Spunnet, släpper nu 232 Strängar albumet Svunnet. Fascinerade över minnen framför Höfling och Engström sina kompositioner med låtar som vandrat i århundraden. Hör...

Läs mer...

Louise Nordgren ny verksamhetsledare för Svensk Jazz

2020-05-14

Från och med augusti blir Louise Nordgren ny verksamhetsledare för Svensk Jazz. Louise har stor erfarenhet av att verka både i det fria musiklivet och inom offentlig förvaltning. Hon har också...

Läs mer...

Stort tack för gott samarbete - låt oss fortsätta med det…

2020-05-12

Mina nio år på jazzkontoret och mina sju år som verksamhetsledare för Svensk Jazz har varit otroligt roliga, lärorika och minnesvärda! Det är inte utan en viss ågren jag nu...

Läs mer...

Rapport från den digitala Jazzriksdagen

2020-05-11

I lördags genomfördes för första gången i världshistorien en digital Jazzriksdag! 54 personer deltog från överallt i Sverige. Calle Nathanson, till vardags VD för Folkets hus och parker tillika ordförande för...

Läs mer...

Fira jazzdagen med oss idag!

2020-04-30

International Jazz Day firas världen över sedan det inrättades av Unesco år 2011. Syftet är att lyfta fram jazzen och dess viktiga roll när det kommer till att förena människor...

Läs mer...

Jazz-Sverige samlas för premiärfirande av International Ja…

2020-04-23

Just nu förbereder sig svenskt jazzliv att för första gången i större skala vara med i firandet av International Jazz Day, som varje år infaller på valborgsmässoafton. Redan i höstas...

Läs mer...

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats