Covid 19 senaste nytt

Vi försöker löpande uppdatera denna information. Fortsätt gärna meddela oss hur ni agerar och tänker.

2020-10-08: Amanda Lind höll pressträff tillsammans med socialministern och Folkhälsomyndighetens generaldirektör med anledning av den ökade smittspridningen de senaste dagarna.

Regeringen har idag inte beslutat om några lättnader gällande begränsningar om allmänna sammankomster med anledning av att smittspridningen i landet är hög. Fortsatt gäller därför begränsningen om maximalt 50 personer i publik vid allmänna sammankomster förutom undantaget för konsertlokaler som omfattas av regleringen av serveringsställen, t ex restauranger och caféer, som enbart begränsas av regleringen för serveringsställen.

Hela pressträffen kan du se här. 

 

2020-10-02: Många regeringsbeslut påverkar musiklivet just nu! 

Igår togs beslutet om att undantag från förbudet om max 50 personer gäller för serveringsställen, som istället enbart behöver anpassa sin verksamhet till regelverket för restauranger.
Beslutet börjar gälla från och med den 8 oktober. Frågor från respektive arrangör hänvisas till den kommun som serveringsstället tillhör.

Idag presenterade Amanda Lind fördelningen av krisstödet på 1,5 miljard kronor till kulturen.
Hela pressmeddelandet kan du läsa här. 

Så snart stöden går att söka kommer Svensk Jazz att informera om de aktuella ansökningsperioderna.
Vi påminner om att ansökan om det ordinarie verksamhetsbidraget hos Kulturrådet ska vara inlämnad senast den 13 oktober. 

2020-09-29: Idag höll inrikesminister Mikael Damberg och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, en gemensam pressträff.

Regeringen lyfter att 50-gränsen fortsatt ligger kvar som huvudregel, men presenterar även följande:

 • Konsertlokaler som omfattas av regleringen av serveringsställen kommer inte att begränsas av 50-gränsen. Beslut är inte ännu fattat så fortsatt gäller max 50 personer även för konserter på serveringsställen. Beslutet ska tas den 1 oktober och blir gällande från den 8 oktober.

 • Regeringen förbereder för att kunna ta ett beslut om undantag från max 50 personer vid allmänna sammankomster för sittande publik med en meter mellan personer där två personer ska kunna sitta i sällskap utan avstånd. Maximalt 500 personer per evenemang planeras gälla förutsatt att avståndsbegränsningen om 1 meter kan hållas. Beslutet planeras tas den 8 oktober. Detta beslut är därför inte fattat ännu och kan komma att justeras innan det blir gällande beroende av smittläget.

 • Regeringen påbörjar nu arbetet att ta fram ett tillfälligt regelverk som fungerar bättre och är mer träffsäkert än ordningslagen, men återkommer med detaljer om detta längre fram.


Hela regeringens pressmeddelande hittar du här.


2020-09-24: 
Stefan Löfvén höll pressträff tillsammans med socialministern och Folkhälsomyndighetens generaldirektör med anledning av den ökade smittspridningen de senaste dagarna.

Regeringen har idag inte beslutat om några lättnader gällande begränsningar om allmänna sammankomster med anledning av att smittspridningen nu ökat.

Hela pressträffen kan du se här.

2020-09-09: Förlängt krisstöd, stimulansstöd och permanenta satsningar i kulturbudgeten

Den 9 september presenterades en historisk kulturbudget av Amanda Lind och Per Bolund. Ett stödpaket på 1,5 miljarder kronor i krisstöd för 2020, stimulansstöd på 1 miljard kronor för 2021 och flertalet specifika förstärkningar i kulturbudgeten för 2021 ingår i de 3,4 miljarder kronor till kulturen som regeringen och samarbetspartierna kommit överens om.

Svensk Jazz välkomnar dagens besked och följer noga utvecklingen om hur stöden fördelas och kommunicerar var och när det går att ansöka om stöden.

Hela regeringens pressmeddelande hittar du här.

2020-08-11:
 Kulturminister Amanda Lind bjöd med kort varsel in till ett digitalt möte den 11 augusti med anledning av hur situationen ser ut för hösten. 

Kulturdepartementet genomför flera dialoger med olika branschaktörer för att få en bild av hur covid-19 påverkar kulturområdet. För Svensk Jazz del var det MAIS - Musikarrangörer i Samverkan - som representerade förbundet. Vid dialogen lyftes frågor om hur förutsättningarna för våra medlemmars verksamhet ser ut inför hösten när det exempelvis gäller ekonomi och rådande begränsningar. Hur kan vi gemensamt verka för att begränsa smittspridningen samtidigt som jobb och försörjning inom kulturlivet räddas?

Inom ett par veckor återkommer kulturministern med information om vad som kommer att gälla framöver. Förbunden inom MAIS samarbetar för att lyfta gemensamma frågor och ser positivt på att kulturministern bjudit in MAIS till dialog i den här frågan. Svensk Jazz ser nu fram mot återkoppling från ministern i kommande veckor.

2020-06-15: Den 15 juni kom beskedet om Kulturrådets fördelning av den första delen av stödpaketet till kulturen och den 16 juni kom beskedet om den andra delen Det första beskedet rör ansökningar upp till 100 000 kronor och det andra ansökningar över 100 000 kronor. 

Enligt Kulturrådet har drygt 2000 ansökningar kommit in, varav cirka 1000 till dagens fördelning. Ungefär tre fjärdedelar av ansökningarna kommer från aktörer och arrangörer som inte har sökt bidrag från Kulturrådet tidigare. Kulturrådet skriver vidare att uppdraget att fördela stödpaketet till kulturen har varit omfattande och komplext med stor variation mellan de verksamheter som ansökt. Många små aktörer har sökt och får nu stöd.
Kulturrådet har tagit hänsyn till de sökandes behov av ekonomiskt stöd, samt att medlen fördelas till en mångfald av kulturella uttryck i hela landet. Hälften av de beviljade medlen går till musikområdet. 

Enligt regeringens förordning kan Kulturrådet dela ut högst 75 procent av det sökta beloppet upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon kronor. En arrangör eller aktör kan som mest få tio miljoner kronor. Regeln gör att alla de som har sökt och är berättigade till bidrag också kommer att få pengar, men inte hela den sökta summan.

Stödet fördelas till arrangörer av kulturevenemang och konstnärligt verksamma aktörer för intäktsbortfall eller merkostnader som beror på inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. 

Läs om Kulturrådets första beslut om krisstöd till kulturen här>>
Läs om Kulturrådets beslut om krisstöd till stora arrangörer och aktörer här>>

2020-05-08: Vi har tagit emot en del frågor efter vårt utskick gällande Kulturrådets stödpaket för konserter. Frågorna rör främst om arrangörer bör söka stöd för gager för framflyttade evenemang (även där inga gager ännu betalats ut) och om det är arrangören som skall söka för hela evenemanget, alltså som ”ombud” för musiker m.fl. Vi har ställt frågorna vidare till Kulturrådet och sammanfattar deras svar i punktform nedan.

Vi vill tipsa om att ni kan ställa specifika frågor till Kulturrådet via deras supportforum https://kundo.se/org/kulturradet/

Det återstår även ett tillfälle med ett webbinarium om stödpaketet till kultur där Kulturrådet berättar om stödet och ger möjlighet att ställa frågor. Det sker på måndag den 11 maj kl. 11.00 – 11.50. Delta i webbinariet via länken: https://www.kulturradet.se/kalender/webbinarium-om-stodpaketet-till-kultur4/

Svar från Kulturrådet (efter följdfrågor från Svensk Jazz):
 • När det gäller uppskjutna evenemang kan man söka för merkostnader (inte som intäktsbortfall, eftersom intäkterna kanske kommer senare). För inställda evenemang söker man för intäktsbortfall. Det är så regleringen för bidraget ser ut.
 • Enskilda konstnärer söker krisstöd från Konstnärsnämnden. Däremot kan exempelvis en arrangör eller en fri musikgrupp söka ersättning från Kulturrådet för hela arrangemanget - där exempelvis kostnader ingår för enskilda konstnärer, dansare, musiker mm som skulle ha medverkat.
 • Kulturrådet ser positivt på att arrangören eller gruppen betalar ersättningar och arvoden enligt redan ingångna överenskommelser trots att evenemang har ställts in.
 • Om en arrangör eller fri musikgrupp får stöd från Kulturrådet för att betala arvode till en musiker ska inte musikern också söka ersättning hos Konstnärsnämnden för samma evenemang.
Det verkar i våra ögon som att det kan vara en bra idé att se till att stämma av och samordnas mellan arrangör och musikgrupp hur det ska sökas för uteblivna intäkter/merkostnader. 
 

2020-05-05: Idag tisdag den 5 maj deltog Svensk Jazz i ett av webbinarierna som Kulturrådet håller med anledning av deras stödpaket för inställda konserter våren 2020. Deadline är redan 13 maj!

Viktiga tips från Kulturrådet:
* Läs igenom hela blanketten innan ni påbörjar ansökan.
* På kulturradet.se finns mycket information och förklaringar av olika begrepp.
* På Kulturrådets supportforum kan ni läsa mer och ställa specifika frågor till Kulturrådet.
* Sök stöd för hela evenemanget, alltså även gager, kostnader för hyra av teknisk utrustning etc. Enskilda musiker och företag som hyr ut utrustning kan inte själva ansöka men kan ingå i en arrangörs ansökan.
* Om ni beviljats/s andra stöd för det inställda/uppskjutna evenemanget måste detta meddelas Kulturrådet då det inte är tillåtet att ta emot dubbla stöd för ett inställt/uppskjutet evenemang.
* Var noga med att bifoga de obligatoriska bilagor som efterfrågas i blanketten. Dessa är helt nödvändiga för att Kulturrådet skall behandla er ansökan. Om det uppstår problem med att ladda upp bilagor prova en annan webbläsare (förslagsvis chrome) eller maila dem till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
* På verksamt.se finns en mall för likviditetsprognos ifall ni behöver det. Här finns även info om andra stöd, exempelvis omsättningsstöd för företagare.

Svensk Jazz hänvisar i detta läge alla era frågor om stödet till Kulturrådet. Se mer info om stödet, hitta kontaktuppgifter och ansök här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/stodpaket-kultur-konserter/

2020-04-28: Den 27:de april hade MAIS (Musikarrangörer i samverkan) där Svensk Jazz är medlemmar, ett möte med Kulturrådet som fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang till följd av covid-19.
Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet, redogjorde för Kulturrådets arbete i denna krissituation och poängterade att Kulturrådets ordinarie verksamhet fortgår som vanligt för att hålla infrastrukturen igång så att inte kulturlivet avstannar i ett slags chocktillstånd för att vakna upp först när faran är över.

Läs mer om stödpaketet och ansök här!
Deadline för ansökningar för musikområdet är den 13 maj. Vi uppmanar er därför att ansöka omgående. 

Kort sammanfattat gäller följande: 
 • Alla kan ansöka om kompensation, inte bara de som finns i KUR:s system sedan tidigare eller bär medel från dem. 
 • Både föreningar och enskilda aktörer (juridisk person) kan ansöka, så länge de är professionellt verksamma och har F-skatt.
 • Kompensationen gäller i första hand intäktsbortfall gällande biljetter. Förlorad vinst täcks ej.
 • Kompensationen gäller även för merkostnader i samband med intäktsbortfall. Det finns alltså möjlighet att söka för hyror, replokaler, etc; dvs kostnader som skulle leda fram till konserterna i fråga.
 • Kompensationen gäller endast för inställda arrangemang fram till 31 maj. KUR själva är inte bekväma med detta och påpekar att det är ett politiskt beslut som de inte kan förhandla om.
KUR kommer inte att använda sig av referensgrupper för dessa ansökningar, utan tittar endast på omständigheter och kostnader. Om biljetter inte sålts i förväg är det inte helt lätt att uppskatta hur många som skulle sålts. Konserter som inte blivit av skall finnas planlagda sedan tidigare och helst finnas med i verksamhetsplaner eller dokumentation. Kulturrådet kommer att begära in tidigare årsbokslut för att stämma av att de publiksiffror som anges liknar tidigare år. 
Kulturrådet underströk att arrangörer inte ska vara oroliga för årets verksamhetsstöd då de kommer att vara mycket flexibla beträffande redan utbetalda medel.

2020-04-24: Under en presskonferens idag, den 24 april kl.12.30, berättade regeringen hur de 500 miljoner kronor som sedan den 20:de mars utlovats i stöd till det kulturen skall fördelas. 

Presskonferensen inleddes av kulturminister Amanda Lind som sa att i den kris vi nu befinner oss, så drabbas kulturlivet hårt och att det som tagit decennier att bygga upp riskerar nu att kanske permanent skadas. Hon betonade vikten av att grundläggande strukturer kan upprätthållas i den mest akuta fasen så att kulturen åter kan blomma i den stund krisen blåser över.

Amanda Lind sa även att det är viktigt att kulturskapare som över en natt sett sina inkomster försvinna, ges bättre möjlighet att ta sig igenom den här krisen. Hon ville understryka att det skett ett antal reformer på andra områden som också kommer kultursektorn till del, bland annat de sänkta arbetsgivaravgifterna, korttidspermitteringar av anställda, anstånd med betalning av skatt och moms, minskade hyreskostnader för ett antal utpekade branscher, avskaffad karensavdrag och borttaget sjuklöneansvar, enklare tillgång till a-kassa och också en möjlighet för egenföretagare att lägga sitt företag vilande mer än en gång (för att kunna ta del av a-kassa).

Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) betonade vikten av att politiken håller armlängds avstånd till kulturen även i kristider.
Genom en ny statlig förordning, i veckan godkänd av EU, kan stöd nu ges till arrangörer eller konstnärligt verksamma aktörer under följande förutsättningar.

 • Evenemang skall ha ställts in eller skjutits på framtiden p.g.a. Corona. 
 • Evenemanget ska ha varit planerat att hållas före den 31/5 2020.
 • Stödet täcker intäktsbortfall eller merkostnader, men ej utebliven vinst.

370 milj kr kommer att fördelas av Statens Kulturråd till fritt verksamma kulturaktörer.
80 milj kr kommer att fördelas till konstnärer i alla konstarter dvs.även musik för tydlighetens skull, varav 70 milj kr av Konstnärsnämnden och 10 milj kr av Sveriges Författarfond.

Cajsa Ravin, GD på Statens Kulturråd, betonade att Kulturrådet är angelägna om att få ut stödet före midsommar och att de vet att det är brådskande. För Kulturrådet är det centralt att den kulturella infrastrukturen överlever krisen. Kulturrådet kommer inte att begära tillbaka redan beviljade bidrag trots att verksamhet inte kan genomföras på ordinarie sätt. Här får bidragsmottagarna på sikt komplettera med hur de istället använt pengarna för att säkerställa att den kulturella infrastrukturen bevaras långsiktigt.
Kulturrådet fortsätter även att bedriva sin ordinarie verksamhet - alltså att fördela bidrag till kulturlivet.

Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden, berättade att nämnden förberett sig för att snabbt komma igång med fördelning av stöd. De har dessutom omfördelat medel för resestöd, som inte kan användas i år, till fler arbetsstipendier som kommer att fungera som krisstöd till verksamma konstnärer. Arbetsstipendier kan användas hur konstnären själv vill och gå till hyra om behovet finns.
Krisstödet kommer dock inte räcka till alla, så många kommer att bli ledsna och besvikna i denna process. Konstnärsnämnden lovar att göra sitt bästa för att fördela stödet så det gör så stor nytta som möjligt.

MAIS (Musikarrangörer i samverkan) där Svensk Jazz ingår kommer på måndag den 27 april att träffa Kulturrådet för att diskutera förutsättningar och behov hos landets fritt verksamma arrangörer. Svensk Jazz kommer att se till bevaka processen framåt.
Lär mer här!

2020-04-06: Idag meddelade Nefertiti Jazzclub i Göteborg att de begärt sitt aktiebolag i konkurs. Läs mer t ex här.

2020-04-01: Idag gick Folkhälsomyndigheten ut med föreskrifter och allmänna råd till många olika verksamheter och grupper. Läs deras råd och uppmaningar, t ex till Föreningar, här!

2020-03-31: Idag skickade Föreningen Sveriges Jazzmusiker ut en guide med sammanställda tips till musiker i Coronakrisen. Ladda ner den här.

2020-03-27: Idag förbjöd regeringen sammankomster med fler än 50 personer. Läs mer t ex här.

2020-03-26: Idag har Kulturrådet mailat ut ny information ang. Coronakrisen till musikarrangörer. Ladda ner informationen här!

2020-03-25: Flera alternativa projekt med fokus på streaming eller inspelning har startats av klubbar och andra aktörer. Kolla in några av satsningarna här nedan! Har du fler tips? Skicka gärna till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Stay Afloat - streamingfestival från Jazzclub Nefertiti den 28 mars (arr. Knutpunkt Nefertiti)
Stockholm Jazz Streaming från jazzklubb Fasching premiär den 27 mars (arr. Pål Nyberg)
Stockholm Corona Sessions (arr. Jazzagenturen)
Bring it home - en livestreamplattform (arr. MTA Produktion m fl)

2020-03-24: Idag meddelade även Nefertiti att de på obstämd framtid stänger klubben pga. Coronaepidemin. Läs mer här.

2020-03-21: Kulturminister Amanda Lind om krisstödet på 500 miljoner till Kulturens: ”Detta stöd har vi sagt ska gå till föreningar, arrangörer och enskilda kulturskapare runt om i landet. De drabbas hårt av coronavirusets effekter.” Läs mer t ex här.

2020-03-20:

Idag kom information om att Jazzahead i Bremen den 23 - 26 april ställs in och flyttas ett år framåt till den 29 april - 2 maj 2021. Läs mer här.

Efter en enkät vi gjort för Svensk Jazz arrangörsmedlemmar, räknar de 58 arrangörsföreningar som har svarat, med att de behöver ställa in 396 konserter fram till den 31 maj. Detta innebär ca 20% av årets konserter. De beräknar att kunna flytta 155 av dessa till ett senare datum. Beräknad förlust av intäkter fram till den 31 maj landar på 15 778 000 kr. Om läget förblir det samma in på hösten, kommer förstås situationen bli en helt annan. 
 

Kulturrådet har idag meddelat oss att de just nu förbereder information för musikarrangörerna som beviljats bidrag för 2020 och kommer att kontakta dem nästa vecka.

Med anledning av kulturminister Amanda Lind aviserade krisstöd på 500 miljoner kronor till kulturområdet, förbereder Kulturrådet också just nu underlag för detta. De hänvisar också till sin hemsida där uppdateringar kommer att ske löpande. Läs mer här.

Krisfonden för jazzmusiker inrättades akut i väntan på ett statligt krispaket för kulturlivet. Idag presenterade kulturminister Amanda Lind ett första sådant paket. 500 miljoner kronor är nu avsatta till krisstöd för kulturen. Läs mer t ex här.

Krisfondens kommitté har därmed beslutat att fonden kommer att gälla för mars och april månad. Deadline för både ansökan och bidrag till fonden sätts till 15 april och stöd kommer därefter att betalas ut. Krisfonden för jazzmusiker kommer efter detta att upphöra. Läs mer här.

 

2020-03-19: Se Kulturrådets svar på frågor som "Kommer bidrag krävas tillbaka?" och "Vilka kostnader kan godkännas när konserter ställs in?" på denna länk!

2020-03-18: Idag meddelade Fasching att de bestämt sig för att stänga klubben helt till den 24 april. Läs mer här.

2020-03-17 Fler och fler jazzkonserter verkar i nuläget att ställas in. Både på initiativ av musiker, som inte kan ta sig till giget, och arrangörer, t ex då majoriteten av publiken är 70 plus, en grupp som ju just nu ombeds av regeringen att stanna hemma. Den vanligaste lösningen just nu verkar vara att försöka flytta fram konserterna till hösten.

Under helgen och veckan har många konserter trots allt genomförts, många med en mycket decimerad publik till följd. Detta håller ju inte i längden. Och hur gör man när det inte finns fler höstdatum att flytta konserter till?

Eftersom Force majeure verkar vara svårt att åberopa, så verkar det som att flera av er försöker hitta en kompromiss, en lösning, där båda parter - arrangör och musiker - delar på förlusten - dvs. i praktiken kommer överens om att arrangören, trots inställd konsert, betalar en del av överenskommet gage.

2020-03-16 Vi kan konstatera att de som kommer drabbas allra värst och först i Corona-krisen är de fritt verksamma musikerna och artisterna. Vi ser redan nu många musiker som undrar hur de ska klara våren ekonomiskt. Det är en sak att företag och föreningar tappar intäkter - det är nog så allvarligt för samhället på sikt - en annan sak när det direkt drabbar en människas privatekonomi. Nu har Svensk Jazz m fl startat en krisfond för jazzmusiker. Läs mer här!

2020-03-14 gick Folkhälsomyndigheten ut med information och verktyg för arrangörer av publika evenemang i Sverige: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

2020-03-12 Så här informerar Musikerförbundet angående inställda konserter: Se artikel här!
 

2020-03-12 Just nu pågår diskussioner om att arrangörer skall erhålla bidrag från staten med anledning av regeringens beslut. Ett sådant bidrag kan bli nödvändigt för såväl arrangörer som artister och musiker som nu står inför direkta inkomstbortfall. Svensk Jazz kommer tillsammans med våra systerorganisationer att bevaka utvecklingen av detta.

 

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats