Sverige har många mycket duktiga jazzmusiker. De behöver möjligheter till utveckling, vilken form av jazz de än må utöva. Detta kräver pengar. Förbundet kämpar för mer medel i den offentliga kulturpolitiken, i olika stiftelser och på andra sätt. Men dessa resurser är alltför begränsade.

Vi lever i ett samhälle där enskilda personer ges större utrymme att ta enskilda initiativ. Några personer har gjort ovärderliga insatser för jazzen på detta sätt. Men det finns plats för mycket mer. Det är därför vi har startat Jazzfonden.

Bidrag kan ges utan öronmärkning. Då kommer förbundsstyrelsen att fördela bidraget på bästa sätt för att gynna utvecklingen av vår ädla musikform. Bidrag kan också ges med speciella prioriteringar och önskemål. Donatorn kan t ex vilja gynna en viss form av jazz, fler kvinnor i jazzen eller stödja yngre och lovande musiker.

Många jazzälskande har vid det här laget kommit en bit till åren och funderar på sina testamenten. Några vill på ett eller annat sätt hedra en kompis. Det kan ske genom ett bidrag till jazzfonden. Eller någon vill helt enkelt bara ge ett bidrag till jazzens utveckling. Då är Jazzfonden ett bra val.

Tack för ditt bidrag!

 

Jazzfondens bankgironummer är 701-9854, ange OCR-nummer 12344.
Swishnumret är 1236434989, märk din swishinbetalning med jazzfonden.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats