Svensk Jazz arbetar för att förbättra villkoren för den del av musiklivet som bäst kanske kan beskrivas som en av musiklivets stora utvecklingsavdelningar. Organisationen vill vara en röst för Sveriges jazzliv i politiska sammanhang, men också rent praktiskt verka för att en större mångfald av musik når existerande och nya lyssnargrupper.

Svensk Jazz är före detta Svenska Jazzriksförbundet, som under sin årsstämma i Nynäshamn 2011 tog beslut om en del större förändringar och som en markering att då också byta namn. Svensk Jazz inbjuder sedan dess hela Sveriges jazzliv som medlemmar: Arrangörer, festivaler, musikerbolag, producenter och skivbolag. Och så det här med begreppet "jazz". Svensk Jazz arbetar för att stärka och stödja hela det svenska jazzlivet och har därför den mest generöst tänkbara definitionen av denna över 100 år gamla samlingsgenre. Svensk Jazz är en organisation som ska vara öppen både internt och i kanterna.

Medlemmar

Förbundet har idag drygt 180 medlemmar, där de flesta är ideella föreningar, men här finns allt från enskilda firmor till aktiebolag. Det är kärleken till musiken och inte hur man är organiserad som förenar medlemmarna. De över 100 jazzklubbarna som är anslutna till Svensk Jazz arrangerar årligen över 2000 konserter, vilka genom skilda förutsättningar och smakriktningar bildar en imponerande bred bild över det som kan kallas jazz i Sverige idag.

Samarbeten

Vad som är jazz är en evig fråga inom fältet, men förbundet som sådant är mer välkomnande än exkluderande. Jazzen utvecklas ständigt, men för den sakens skull så är jazz av äldre snitt lika intressant idag som den var tidigare. Det pågår ett intensivt arbete för att söka samarbete och stöd hos kommuner, bildningsförbund, länsmusikstiftelser och sponsorer. Svensk Jazz har, sedan Rikskonserter lades ner, ökat sitt samarbete med en rad olika musikorganisationer över landet när det till exempel gäller att skapa nationella turnéstrukturer och att lyfta fram svensk jazz i utlandet. Vi genomför också en del utvecklingsprojekt för genren eller för musik- eller kulturfältet som helhet. Förbundet har också sedan länge arbetat med att skapa mötesplatser för ungas musicerande.

I samarbete med flera regionala musikorganisationer, arrangerar Svensk Jazz årligen den stora Jazzfesten med målet att samla Sveriges alla jazzaktörer till en helg i maj fylld av musik, möten och samtal kring jazzens villkor och framtid. Det är också här vårt årsmöte Jazzriksdagen äger rum. Under Jazzfesten, som äger rum i olika städer olika år, utdelas sedan ett antal år tillbaka utmärkelser med syftet att stimulera jazzlivet.

Medlemskap

Svensk Jazz är medlem i MAIS (Musik Arrangörer I Samverkan) som förutom oss består av ytterligare nio ideella riksorganisationer. Vi är också medlemsorganisation i studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet och i den internationella jazzorganisationen Europe Jazz Network. Svensk Jazz är också stolt stiftare av jazzmagasinet JAZZ (tidigare Orkester Jorunalen).

Styrelsen

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet Jazzriksdagen, som årligen väljer en styrelse. Styrelsen i sin tur ansvarar för förbundets kansli. På kansliet, eller jazzkontoret som det kallas, finns fyra personer, på sammanlagt ca 2,5 tjänster. Louise Nordgren är förbundets verksamhetsledare. 


Verksamhetsprogram och styrdokument

Jazzriksdagen fastställer förbundets verksamhetsprogram. Här kan du ta del av vårt nuvarande verksamhetsprogram. På hemsidan finns också övriga styrdokument för förbundet utlagda. Du hittar dem under menyn Dokument / Styrdokument.

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats