OBS! Från och med hösten 2018 kan du INTE söka statligt arrangörsstöd via Svensk Jazz utan söker direkt hos Kulturrådet.finansiering

Kulturens Bildningsverksamhet
Både arrangörer och musikerbolag kan starta en studiecirkel genom Kulturens. Skillnaden är att musikerbolag går genom Svensk Jazz medan föreningar ansöker direkt hos Kulturens. En studiecirkel måste ha minst tre medlemmar men kan även bedrivas på distans. All verksamhet som sker i en förening som innebär ett lärande kan rapporteras, till exempel workshops, planeringsgrupper, komposition och konserter. Det maximala beloppet för en studiecirkelverksamhet per år är 10.800 kronor. En studiecirkelledare har dessutom möjlighet till kompetenscheckar, värda flera tusenlappar varje år. Föreningar har dessutom möjlighet att få finansiering till olika kulturevenemang. Mer information kan fås genom www.kulturens.se eller genom Jazzkontoret.

Är du intresserad? Läs mer om studiecirklar här.

Projektutlysningar
Svensk Jazz lämnar kontinuerligt in projektansökningar till olika finansiärer. Våra medlemmar kan sedan söka projektbidrag när medel beviljats.


Statliga stöd att söka hösten 2020

Det finns olika typer av finansiering att söka under året. Nedan finns datum som är aktuella hösten 2020.

Statens kulturråd
För musiker:
Turnébidrag till fria musikgrupper: 8 sep–6 okt2020
Samverkan med komponister: 27 aug–24 sep 2020

Ansökningsomgångar för bidrag till fria musikgrupper och stöd till musikutgivning 2020 är nu stängda.

För arrangörer:
Verksamhetsbidrag till musikarrangörer: 15 sep–13 okt  2020

Konstnärsnämnden (för utövande musiker/artister/komponister)

Internationellt kulturutbyte/resebidrag: 1 sep- 15 okt 2020

Ansökningsomgångar för residens i utlandet, arbetsstipendium, projektbidrag och nationellt residens i Piteå 2020 är nu stängda.


Statens musikverk (projektstöd att söka för alla musikaktörer)

Ansökningsomgången för hösten 2020 är nu stängd.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats