Stort tack för ett mycket energigivande möte i Sundsvall! Här nedan kan ni i punktform ta del av minnesanteckningar.

Turnésamarbete idag

 • Fredrik Norén, Musik Västernorrland: Fredrik producerar och säljer konserter till klubbarna i Norrland vilket blir 4-5 stycken turnéer per år. Nästan alltid mellan 5-8 konserter per turné. Regionala möten med klubbarna sker 2 ggr per år, Musik Västernorrland går in med subventioner (inte bara till klubbar i länet).

 • Kjell-Arne Danemo, Öbacka Jazz & Blues i Härnösand: Västernorrland - grund i gamla regionsindelningarna SJR. Samarbetet startades -99. Medel utgår från Estrad Norr & Musik Västernorrland, bidrag för koordinering, konsertsubventioner. Önskemål på grupper från alla klubbar, träffas i mars & sept varje år. De som deltar i mötet har mandat att besluta om grupper för sina respektive klubbar. Fördelar: bra för musiker, kvalitetshöjning genom kunskapsutbyte, lägre resekostnader, dvs. väl använda bidrag. Resultat: 4-7 grupper per halvår får fler än en spelning tack vare samarbetet. Svårigheter: Olika intensitet i programläggning (omfattning på programmet, hur ofta har klubben konsert). En person får ansvar för varje turné så att ansvaret delas upp. Minimigage 3000:-/pers på faktura. Vissa turnéer har inkluderat upp till 12 st konserter.
 • Walter Brolund, Norrbottensmusiken: Länsmusiken lägger den del av kofferten som går till offentlig musik för vuxna, på de egna professionella musikerna som är anställda och länets frilansande musiker samt tre ungdomsverksamheter där utöver fast anställda musiker I orkesterna Norrbotten Big Band och NEO. Även frilansande musiker/pedagoger anlitas. För frilansande grupper finns en omfattande verksamhet med ca 250 skol-och familjekonserter som ger frilansande grupper arbetstillfällen. Utan NEO och NBB skulle Sverige inte ha fast anställda musiker norr om Umeå. Hur kan man se på en ev. storregion som ngt positivt? Olika länsorganisationer skulle kunna bidra med olika styrkor i en storregion.

 • Lennart Strömbäck, Norrlandsoperan, Västerbotten: Musikavdelningen ansvarar för orkestern, frilansuppdraget regionalt, festivalerna. Strukturella förändringar gör att institutionen söker pengar från annat håll. Samarbete mellan de fasta grupperna i olika län – söker t ex projektstöd från Kulturrådet, söker ibland EU-medel. Jazzverksamhet: festival, barnverksamhet, ungdomskursen UmeImpro, länsturné (ett exempel på samarbete i länet är Motili, nätverk över konstformerna, 4 konsertproduktioner varav 1 jazz).
 • Neta Norén, Kulturutveckling Gävleborg (fd. Musik Gävleborg): Kulturutveckling Region Gävleborg (sammanslagning mellan olika konstuttryck). Musikproducenter 2 st barn/unga, 1 samtida musik (elektronika/festivaler), 1 kammar/jazz/singsong/festival, 1 folk/världsmusik. Kammarmusiken har en välorganiserad turnéstruktur: föreningarna kommer med input nationell/internationell till producent som samordnar utbudskatalog. Minst 3 föreningar måste boka gruppen för att det ska bli en turné. I länet finns 4 jazzklubbar med lite olika genreinriktning. Klubbarna jobbar mer självständigt och får subventioner för sina samarbeten. Hudiksvall och Bollnäs har kontakt med samarbetet i Västernorrland. Regionen samarbetar med andra regioner. Viktigt att arbeta upp gagerna till samma nivå som kammarmusiken har.
 • Anders Nilsson, Estrad Norr, Jämtland: 4 klubbar har blivit 2 i Jämtland, vilket har gjort att den regionala jazzverksamheten har blivit mindre. Estrad Norr har 3 musikproducenter samt en för teater, musikteater och dans. Liten organisation och politiker som inte främst har fokus på kultur (ger frihet för producenter, men ekonomiskt ej prioriterat). Senaste åren har Estrad engagerat sig i Västernorrland och kan bidra med producenttid för turnéverksamhet.

Presentation av Musikverkets uppdrag att utveckla nationella turnéstrukturer

Karin Inde, verksamhetsledare Svensk Jazz: Samarbetet Nationella turnéstrukturer – kan i korthet beskrivas som ”mer musik för fler människor på fler platser”. Tillsammans ska vi utveckla musiklivets infrastruktur i Sverige. En struktur som i stort sett redan finns, men som behöver länkas samman på nya och bättre sätt. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för fritt verksamma professionella musiker i Sverige, att sprida levande musik till fler platser och för fler människor. På så sätt får vi ett rikare och bredare musikliv i Sverige. Initiativtagare är Musikcentrum Riks, Musikarrangörer i Samverkan (MAIS, där Svensk Jazz är medlem) samt Regional musik i Sverige, dvs 21 av landets regionala musikinstitutioner. Uppdragsgivare är Statens musikverk. 

Karin Inde sitter som representant för MAIS i uppdragets styrgrupp. Målet är att från och med 2017 subventionera turnéer inom uppdraget. Hur det praktiskt kommer att gå till kommer vi återkomma till inom kort.

Info från Svensk Jazz

Karin Inde gick igenom kartan över Svensk Jazz verksamhet just nu. Förtydligades att Kulturrådets mål om minst 40 % kvinnor på scenen rör alla musikgenrer gemensamt. Vårt delmål på 25 % för 2016 innebär utslaget för hela året och som genomsnitt för alla jazzklubbar tillsammans. Om alla strävar efter att nå 25 % kvinnor på scenen, skulle vi nå över detta gemensamt.

Vad fungerar när det gäller samarbete i er klubb/region idag?

 • Västernorrlands turnésamarbete
 • Samarbete med ungdomar/musiklinjer
 • Örnsköldsvik och Bollnäs har tre-åriga avtal med kommunen som kan sägas upp eller omförhandlas
 • Samordning av kulturevenemang genom kommunen
 • Kontraktskrivande sköts hos regionen (Gävleborg)

Vad saknas/kan bli bättre?

 • Kommunikation mellan klubbarna
 • Kommunikation mellan klubbar och musiker
 • Kommunikation till publik - marknadsföring
 • Föryngring i styrelser och publik
 • Hitta nya målgrupper
 • Svårt att få ungdomar till ideellt engagemang i styrelser
 • Långsiktiga bidrag från kommunen (ex. Sundsvall)
 • Örnsköldsvik: arrangörssamordning från kommunen (undvika krockar mellan föreningar)
 • Mer lösa pengar från regioner efterfrågas
 • Det saknas pengar i systemet (statligt/regionalt/kommunalt)
 • Möjligheter till privata sponsorer

Konkreta idéer/tips från alla till alla:

 • Örnsköldsvik och Bollnäs har löpande kontrakt med sina kommuner för arrangörsbidrag – något för fler kommuner att ta efter.
 • Viktigt med en kontinuerlig kontakt med kommunerna. Hur sker kommunikationen idag? Vissa skickar ut program eller lägger upp på kommunens hemsida. Bjuder in till konserter gratis för politiker. Presenterar sig för kommunen. Delar med sig av verksamhetsberättelse även om kommunen och regionen inte kräver detta.
 • Anslut er till studieförbund för att sänka kostnader för t.ex. teknik.
 • Skellefteå vill haka på Västernorrlands samarbete - klubbarna ringer varandra
 • Varför inte ha ett samarbete med Fasching (och Nef)? Kunna erbjuda internationella grupper en hel turné. Umeå Jazzfestival samarbetar redan. Vart ska initiativet komma ifrån?
 • Uppmana musiker att skicka in förslag till datumen för mötesbokning: ”skicka in senast den x mars”
 • Skicka efter mötet mailsvar till de musiker som inte blir bokade
 • Arrangera blues - ger ny publik och förbättrad ekonomi
 • Fundera på benämningen jazz - hur inkluderar och exkluderar begreppet publik, medlemmar, inom styrelsen och hur ska vi förhålla oss till det rent praktiskt? Vad händer om vi pratar om musik istället för jazz i marknadsföringen
 • Bjuda in andra föreningar, bl.a. när koppling finns till en specifik bokning (ex. nyblivna svenskar, t ex persiska föreningen)
 • EU-projekt på länsmusiknivå med jazzklubbarna som samarbetspart
 • Riksavtal för hotell, gemensamt för klubbarna - Svensk Jazz ansvar, driva genom MAIS (se över vilka som finns)
 • Checklista för kommunikation gentemot privata och offentliga aktörer - hur ska vi kommunicera?
 • Räkna regionalt stöd för att söka/öka nationellt stöd
 • Workshop i kunskap om sociala medier för klubbarna: jazzriksdagen?
 • Bredda musiken och vårt tänkande, nya samarbeten för att nå föryngring och annan ny publik, låta unga boka och arrangera i föreningens namn.
 • Kommunikation med uppdragsgivarna/bidragsgivarna för att stärka relationen och öka medvetenheten
 • Förstärka klubbens lokal (mötesplatsen) genom kringliggande aktiviteter
 • Aktivera föreningens medlemmar för att stärka kontinuiteten: jobba med deltagare istället för publik
 • Hjälp intresserade unga att arrangera sin första konsert, oavsett genre
 • Regionalt ansvar att bjuda in till arrangörsutveckling för föreningarna
 • Anpassa verksamheten efter behoven hos de målgrupper vi strävar efter.
 • Öka samarbetet med Norge, Trondheim och det regionala centret där.
 • Söka EU-pengar för hela regionen inkl. Norge och Finland.
 • Gå samman flera föreningar kring hotellavtal
 • Skulle önska hjälp med sponsringsarbete

Utvärdering av mötet

Vad var bra?
Alla resonemang om samarbete
Nya kreativa kontakter
Bra att träffa alla klubbar, ”bonda” för framtiden
Uppslutningen
Som ”ny” lära känna mina ”kollegor
Träffa andra arrangörskollegor
Agendan för mötet – få men viktiga frågor/punkter
Mötet med alla människor
Att träffa olika klubbar med varierande synsätt och erfarenhet
Bra att träffa alla jazzklubbar i Norrland, samt nya klubbar.
Allt var bra
Upplägget

Vad var dåligt?
Lunchen med salladen var dålig
Mötestiden för kort, skulle behöva prata med informellt med varandra
Tiden
Kort om tid
En del för mycket ”omtugg”. För mycket onödigt snack från några, alla män.
Tja tiden? Man kan ju prata hur länge som helst!
Det gick för fort!
För lite bensträckning

Anteckningar förda av Louise Nordgren och Karin Inde

 

Senaste artiklar

Regionala arrangörsträffar i vår!

2019-11-07

Nu växlar vi upp våra regionala möten! I samarbete med ett stort gäng systerorganisationer, kommer vi i vår bjuda in till betydligt större regionala möten än tidigare. Istället för att ses...

Läs mer...

Regionala arrangörsträffar inleder året

2019-01-10

Den 25 november träffades ca 25 konsertarrangörer från mellan-Sverige i Örebro för regional träff med Svensk Jazz. På mötesagendan stod aktuell info från Svensk Jazz och tid för diskussion...

Läs mer...

Regional träff i Malmö

2017-02-15

  Stort tack alla som kom till vår regionala arrangörsträff i Malmö! Våra regionala möten är främst till för att medlemmarna ska kunna utbyta kunskap och idéer med varandra, men också för...

Läs mer...

Tack för regionalt möte i Hallsberg i helgen

2016-10-28

 Foto: Qlaez Wennberg. Stort tack Hallsbergs Jazz & Bluesklubb för födelsedagskalas och för värdskapet av vår regionala träff i helgen som gick. Stort tack också till alla personer från sammanlagt 13...

Läs mer...

Regionalt möte i Göteborg tisdagen den 6 sept

2016-08-16

Tisdagen den 6 september bjuder Kultur i Väst in till regionalt möte för västra Sveriges arrangerande föreningar. Nu är det klart att vi från Svensk Jazz också kommer att vara...

Läs mer...

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats