Showcase Jazzfesten Västerås

Under Jazzfesten i Västerås den 8 – 10 maj kommer en stor del av svensk jazzbransch att samlas för att under tre dagar lyssna, samtala och nätverka kring svenskt musikliv. 
Musikverket har beviljat medel för showcase under Jazzfesten. Väldigt roligt och viktigt tycker vi som saknat våra tidigare showcase vid Jazzahead i Bremen. 

Till Jazzfesten kommer vi, utöver alla svenska delegater, att bjuda in en handfull internationella nyckelpersoner. Detta för att showcasen skall vara så relevanta som möjligt för er musiker.

De akter som tas ut skall hålla hög konstnärlig kvalité. Vi vill att showcasen ska ge effekt och utöver konstnärlig kvalitet ska akterna vara redo för export. Det innebär att grupperna skall ha en boknings-/försäljningsplan, PR-material på engelska, skivor, webbsida på engelska, befintliga kontakter etc. I våra projekt strävar vi också självklart efter mångfald i alla aspekter.

Deadline för ansökan om showcase var den 15 januari. Beslut kommer att meddelas i mitten av februari.

En referensgrupp kommer att gå igenom samtliga ansökningar och utse 6 akter som får varsin showcase-konsert på ca: 20 min. De musiker som utses till showcase kommer att erbjudas ett gage på 3000:- på faktura (ink ev moms + resestöd, ej logi).  

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats