Frågetecken

Vi har förstått att det råder viss förvirring kring olika pågående och avslutade projekt. Det är många begrepp i luften just nu och vi har full förståelse för att det inte är helt lätt att hänga med. Vi ska därför försöka förklara kortfattat om tre olika projekt, nämligen Samspel, Knutpunkt Nefertiti och På Turné. 

Samspel – Sverige turnerar
Samspel är ett projekt som avslutats under 2019. Projektet har drivits av MAIS med stöd från Musikverket. Målet med projektet har varit att lägga grunden till en dialog mellan musiklivets olika delar för att formulera och utveckla tankegångar och projektmodeller som skapar det nya turnésverige. Under projektperioden har flera pilotprojekt genomförts och utvärderats. 

Vad finns kvar? 
Samspel tog bland annat fram turnéverktyget SAMSPEL där arrangörer kan samordna sig och skapa egna turnéer, ge förslag på akter och haka på akter som andra föreslagit. Målet har även varit att det ska finnas en subvention kopplad till turnéverktyget, men så är inte fallet i dagsläget. 

Vill ni prova turnéverktyget och se om det kan vara till stöd för er och era kollegor skapar ni en användarprofil här.
Knutpunkt Nefertitis koordinator Maria Rylander har t ex lagt in info om kommande turnéer som går att haka på.


Knutpunkt Nefertiti
Knutpunkt Nefertiti är ett arrangörsnätverk i Västsverige. Initiativet till projektet kommer från Jazzklubben Nefertiti och i dagsläget är 18 föreningar i väst kopplade till projektet. Knutpunkt Nefertiti finansieras t.o.m 2020 av Västra Götalands Regionen och delvis med stöd från Kulturrådet och Musikverket. Koordinator är som sagt Maria Rylander. Har du frågor når du Maria Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


På Turné
Detta är ett nystartat projekt som drivs av Regional Musik i Sverige (som är en samverkansorganisation för alla länsmusikorganisationer i Sverige). Det är Kultur i Väst som ansvarar för genomförandet av På Turné. Projektet är på sätt och vis en fortsättning av Samspel, men det är fortfarande ett fristående projekt finansierat av Kulturrådet. 

Målet är en ny nationell turnéstruktur där fler ska kunna ta del av ett brett musikutbud av hög kvalitet, oavsett var man bor. Utformandet av det här projektet sker i samarbete mellan Regional Musik i Sverige, MAIS (Musikarrangörer i Samverkan, där alla musikriksförbund samverkar, däribland Svensk Jazz) och det övriga fria musiklivet.

Ett programråd för varje genre, med regionala representanter och representanter från det fria arrangörsledet har bildats. Programråden ansvarar för att göra ett ramverk för vilken typ av produktion som ska presenteras. Därefter öppnas processen för inspel från arrangörsledet och det regionala producentledet. Programråden ansvarar för att samla in, lyssna på material och utvärdera vilken produktion som passar bäst enligt de förslag man får in.

Efter att beslut om produktioner fattats av programråden är det varje regional producents ansvar att kontakta hela sitt arrangörsled för att se över möjligheterna för att presentera produktionen. 
En nationell samordnare ansvarar för att turnélägga och ur ett övergripande perspektiv genomföra produktionerna.

Programrådet för jazz består av: 

Ordf. Christoffer Andersson – Musik Hallandia
Fredrik Norén – Musik Västernorrland
Lilian Henriksson – Länsmusiken Stockholm 
Mats Holtne – Musik i Syd 
Lisa Löfgren – Svensk Jazz 
Maria Rylander – Knutpunkt Nefertiti 
Kenneth Johnson – Svensk Jazz arrangörsråd 


På Turné är ett treårigt projekt som ni definitivt kommer att höra mer om! Strukturen byggs succesivt upp och vi kommer att be om er hjälp och feedback. Även om det till en början handlar om mindre produktioner tycker vi att det är viktigt att redan från start involvera alla parter som på sikt förväntas beröras av projektet och dess resultat.  
Vi har i ett första skede gått ut med en uppmaning till er att föreslå utländska akter till den första turnén hösten 2020. Läs mer här.

I nästa nummer av tidningen JAZZ - Orkesterjournalen sedan 1933 skriver vi under sidorna Klubbnytt mer om både På Turné och Knutpunkt Nefertiti. 

Senaste artiklar

Kulturrådets beslut om krisstöd till Kulturen

2020-06-15

Den 15 juni, kom beskedet om Kulturrådets fördelning av den första delen av stödpaketet till kulturen och den 16 juni kom beskedet om den andra delen Det första beskedet rör...

Läs mer...

Sommarläsning med tidningen JAZZ

2020-06-10

  Sommaren är här och vad passar då bättre än att dra sig tillbaka med lite härlig läsning. Vi vill förstås tipsa om tidningen JAZZ! Du kan teckna en prenumeration om...

Läs mer...
Svensk Jazz
Vi samlar och stärker Sveriges jazzliv
boll jazz i kulturen

Arbetar aktivt för en större mångfald i svenskt kulturliv, där jazzens plats ska vara självklar.

 

boll starka aktorer

Stärker och utvecklar jazzlivets infrastruktur och aktörer

 

boll information stod

Administration, information, utmärkelser och rådgivning

 

boll information stod

Söker kontinuerligt resurser till stödjande satsningar för jazzlivets utveckling

 

Läs mer

Varför bli medlem?
Ett medlemskap i Svensk Jazz stärker jazzens gemensamma mandat och är därför ett ställningstagande där medlemmen instämmer i det enkla påståendet att jazzens tradition och utveckling är viktig. Medlemskap ger också andra fördelar.
Jazzkontoret

Lisa Löfgren

Lisa Löfgren

T.f. verksamhetsledare

lisa@svenskjazz.se

08-407 17 41

Fredrik Norén

Fredrik Norén

Projektledare

fredrik@svenskjazz.se

070-641 49 47

Erik Kristoffersson

Erik Kristoffersson

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats