Regeringen förstärker evenemangsstödet

I december aviserade regeringen att evenemangsstödet, som infördes 2021 för att arrangörer skulle kunna planera för att genomföra evenemang, förlängs från januari till och med mars 2022. Nu förstärks stödet ytterligare.

Evenemangsstödet är ett statligt stöd för arrangörer och underleverantörer som planerat för evenemang. Du kan söka stödet om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning till följd av restriktioner med anledning av coronapandemin.

NU HÖJS EVENEMANGSSTÖDET

Regeringen har beslutat att höja evenemangsstödet för kulturen enligt följande:

  • Stödet höjs från att täcka 70% till att täcka 90% av kostnaderna
  • Taket höjs från 17,5 miljoner till 22,5 miljoner
  • Stödperioden förlängs till mars 2022

 

Sedan mitten av januari har nya restriktioner införts för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor. Det har bland annat handlat om deltagartak på 500 personer med vaccinationsbevis inomhus. Med anledning av att dessa restriktioner har varit svåra att förutse för arrangörerna vidtar nu regeringen ytterligare åtgärder. Staten står för en högre andel av risken än tidigare när stödandelen höjs från 70 procent till 90 procent.

Detta gäller

Höjningarna av stödandelen och stödtaket gäller för evenemang som planerats under perioden januari till mars 2022. Därutöver ändras regelverket så att evenemang med flera föreställningar där samtliga föreställningar inte ryms inom stödperioden kan vara stödberättigade i den del som faller inom stödperioden. De som uppfyller kriterierna för stöd får det beviljat och regeringen kommer se till så att det finns medel för detta.

Evenemanget kan antingen arrangeras vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare.

Stöd kan lämnas för kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget och som har uppstått efter den 1 januari 2021. För att stödet inte ska krocka utifrån ett statsstödsperspektiv kan stöd inte lämnas för fasta kostnader som omfattas av omställningsstödet.

Beslut om evenemangsstödet kan tas av regeringen när riksdagen beslutat om budget för ändamålet och EU-kommissionen godkänt förändringarna.

 

Skatteverket är handläggande myndighet för stödet. Vid frågor kontakta Skatteverket.

Se hela pressträffen med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

 

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.