Ordföranden har ordet

Riksförbundet Svensk Jazz representerar jazzlivet i stort och har närmare 20.000 individer anslutna till förbundet genom våra medlemmar – arrangörer, musiker, publik. Vi vet att många kulturinstitutioner och det fria kulturlivet redan är underfinansierade. Regeringens budgetförslag innebär att den ekonomiska situationen kommer att förvärras.
Nedskärningen av folkbildningen kommer att få stora konsekvenser

Studieförbunden är en del av musiklivets ekosystem och Svensk Jazz beklagar att regeringen inte ser hur budgetförslaget kommer att starkt försvaga kulturlivet ute i landet. De allra flesta musikgrupper och musikarrangörer har någon gång vistats i studieförbundens replokaler, fått hjälp med att starta förening eller rentav bildats med hjälp av ett studieförbund. Utöver det professionella musiklivet har folkbildningen en viktig roll som förebyggande verksamhet där bland annat musikverksamheten erbjuder en meningsfull aktivitet för medborgare genom hela livet. Förbundet uppmuntrar kommuner och regioner att stötta folkbildningen i sitt närområde för att inte regeringens förslag ska utplåna studieförbundens viktiga verksamhet över landet.

Den generella besparingen är ett kraftigt slag mot Sveriges musikliv

Att regeringen lagt ett generellt besparingskrav som drabbar delar av kulturbudgeten är olyckligt. Förbundet har tidigare påpekat vikten av att även de statliga kulturbidragen bör omfattas av årlig uppräkning och har under de senaste åren noterat att utebliven uppräkning innebär nedläggning av musikverksamhet till följd av konkurrens om statliga medel. Regeringens förslag om besparingskrav under en tid med hög inflation kommer förvärra situationen och leder till att fler kulturverksamheter läggs ner – inte minst på mindre orter där möjligheten till bidrag från stat, region och kommun är avgörande för att få ekonomin kring ett musikarrangemang att gå runt. I kombination med förslaget om kraftiga nedskärningar inom folkbildningen innebär detta ett kraftigt slag mot hela Sveriges musikliv.

Förbundet kritiserar förslaget om att pröva att inordna Konstnärsnämnden inom Kulturrådet

Regeringens förslag om att pröva en sammanslagning av Konstnärsnämnden och Kulturrådet vore förödande för den svenska kultur- och konstnärspolitiken. En inordning av Konstnärsnämnden inom Kulturrådet skulle innebära en försvagad konstnärspolitik såväl som ett otydligt uppdrag för Kulturrådet. Vi ser att detta riskerar att ytterligare sänka stödmöjligheterna för musiker och musikgrupper såväl som arrangörer inom musikområdet. Kulturarbetare behöver flera instanser med olika perspektiv att vända sig till och Svensk Jazz anser att oberoende och självständiga myndigheter med olika syften och stödformer är positivt för Sverige och svenskt kulturliv.

Gunno Sandahl, ordförande Svensk Jazz

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.