Om oss

Svensk Jazz är ett riksförbund som arbetar främjande för att stärka medlemmarna och förutsättningarna för jazzen i Sverige. Organisationen vill vara en enande röst för Sveriges jazzliv och verka för att en större mångfald av musik når befintliga och nya lyssnare.

Bland förbundets hundratals medlemmar finns allt från föreningar och företag till enskilda musikermedlemmar och privata stödmedlemmar. Det är kärleken till musiken och inte organisationsformerna som förenar oss. De närmre hundra jazzklubbar som är anslutna till Svensk Jazz arrangerar sammantaget över tusen konserter årligen som genom skilda förutsättningar och smakriktningar bildar en imponerande mångfald och bred bild över det som kan kallas jazz i Sverige idag som du hittar i vår konsertkalender.

Svensk Jazz är en av medlemmarna i paraplyorganisationen Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) som gemensamt arbetar för att förbättra musikarrangörers villkor över hela landet. Genom Musikarrangörer i Samverkan är förbundet också medlem i Ideell Kulturallians som är en samlingsorganisation för det civila samhället inom kulturområdet. Svensk Jazz är också medlem i den internationella jazzorganisationen Europe Jazz Network och ingår i nätverket Keychange som verkar för ett jämställt musikliv över hela världen. Riksförbundet Svensk Jazz verksamhet bedrivs med stöd av Kulturrådet.

Historik

Förbundet bildades ursprungligen 1948 under namnet Svenska Jazzklubbarnas Riksförbund efter ett upprop i OrkesterJournalen och jazztidskriften Estrad med inspiration från de franska Hotklubbarna. 1968 bytte organisationen namn till Svenska Jazzriksförbundet. 

Runt 2011 funderade förbundet ordentligt på hur den svenska jazzen skulle få en stark röst och gemenskap värd namnet. Resultatet blev en ny och flexibel organisation som välkomnar fler medlemstyper än tidigare. I samband med förändringsarbetet kortades även förbundets namn till det mer representativa Svensk Jazz och ett förtroendevalt arrangörsråd instiftades med uppgift att utveckla och löpande ansvara för arrangörsutveckling inom förbundet. Svensk Jazz högsta beslutande organ är årsmötet Jazzriksdagen, som årligen väljer förbundets styrelse och arrangörsråd.

Svensk Jazz styrelse

Gunno Sandahl, ordförande
Björn Leander
Helena Karlsson
Henning Ullén
Ingrid Malmén
Johan Björklund
Josephine Stensson
Maria Rylander, suppleant
James Pearse, suppleant

Svensk Jazz arrangörsråd

Helena Karlsson, sammankallande
Kjell Lövbom
Lisa Lundqvist
Mårten Magnefors
Per-Mikael Henriksson
Qlaez Wennberg
Vera Tomas Dahlberg

Svensk Jazz valberedning

Kenneth Johnson, sammankallande
Hans Lehto
Ulrika Edsmalm


Ladda ner vår logotyp

Ladda ner logotyp i png-format genom att klicka på logotypen du vill ladda ner, högerklicka på bilden som visas och spara på din enhet. Ifall du behöver vår logotyp i annat format, maila Svensk Jazz kansli.

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.