Om oss

Svensk Jazz är ett riksförbund som arbetar för att stärka medlemmarna och förutsättningarna för jazzen i Sverige. Organisationen vill vara en enande röst för Sveriges jazzliv och verka för att en större mångfald av musik når befintliga och nya lyssnare.

Förbundet samlar idag drygt 370 medlemmar. Här finns allt från föreningar och företag till enskilda musikermedlemmar och privata stödmedlemmar. Det är kärleken till musiken och inte organisationsformerna som förenar oss. De närmre hundra jazzklubbar som är anslutna till Svensk Jazz arrangerar sammantaget över 2000 konserter årligen som genom skilda förutsättningar och smakriktningar bildar en imponerande bred bild över det som kan kallas jazz i Sverige idag som du hittar i vår konsertkalender.

Svensk Jazz är en av medlemmarna i paraplyorganisationen Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) som gemensamt arbetar för att förbättra musikarrangörers villkor över hela landet. Genom Musikarrangörer i Samverkan är förbundet också medlem i Ideell Kulturallians som är en samlingsorganisation för det civila samhället inom kulturområdet. Svensk Jazz är också medlem i studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet, den internationella jazzorganisationen Europe Jazz Network och ingår i nätverket Keychange som verkar för ett jämställt musikliv över hela världen. Riksförbundet Svensk Jazz verksamhet bedrivs med stöd av Kulturrådet.

Historik

Förbundet bildades ursprungligen 1948 under namnet Svenska Jazzklubbarnas Riksförbund efter ett upprop i OrkesterJournalen och jazztidskriften Estrad med inspiration från de franska Hotklubbarna. 1968 bytte organisationen namn till Svenska Jazzriksförbundet. 

Runt 2011 funderade förbundet ordentligt på hur den svenska jazzen skulle få en stark röst och gemenskap värd namnet. Resultatet blev en ny och flexibel organisation som välkomnar fler medlemstyper än tidigare. I samband med förändringsarbetet kortades även förbundets namn till det mer representativa Svensk Jazz och ett förtroendevalt arrangörsråd instiftades med uppgift att utveckla och löpande ansvara för arrangörsutveckling inom förbundet. Svensk Jazz högsta beslutande organ är årsmötet Jazzriksdagen, som årligen väljer förbundets styrelse och arrangörsråd.

Svensk Jazz styrelse

Gunno Sandahl, ordförande
Almaz Yebio, vice ordförande
Christer Nilsson, kassör
Lisa Frangeur Wingren, sekreterare
Hans Olding
Helena Lindvall
Irene Nord Engdahl
Kenneth Johnson
Lars-Göran Ulander
Sten Elmgart
Vanessa Liftig
Ulrika Edsmalm, suppleant
Oscar Svenningsson, suppleant
Helen Salim, suppleant

Svensk Jazz arrangörsråd

Kenneth Johnson, ordförande
Johan Björklund
Kjell Lövbom
Margaretha Sjölander
Per-Mikael Henriksson
Qlaez Wennberg
Ulrika Edsmalm
Åsa Westling

Svensk Jazz valberedning

Bronson Månsson, sammankallande
Kjell Robertson
Maria Rylander


Ladda ner vår logotyp

Ladda ner logotyp i png-format genom att klicka på logotypen du vill ladda ner, högerklicka på bilden som visas och spara på din enhet. Ifall du behöver vår logotyp i annat format, maila Svensk Jazz kansli.

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.