Nya riksminimitariffen från Musikerförbundet överraskar

Den 10 juni kom Musikerförbundet med en uppdaterad riksminimitariff för 2022. Tariffen innebär en rejäl ökning av rekommenderat lägsta gage vid konserter från tidigare 3150 kr till 5550 kr på faktura, en ökning med drygt 75%.

Riksminimitariffen från Musikerförbundet är en rekommendation och ska fungera som vägledning för musiker och arrangörer. Svensk Jazz följer tariffen vid gagesättning i de projekt och satsningar förbundet genomför och uppmanar även våra medlemmar att göra detsamma. Även Kulturrådet hänvisar till riksminimitariffen för de musikarrangörer som ansöker om verksamhetsbidrag för sin konsertverksamhet.

Vad innebär den nya rekommendationen för landets musikarrangörer och musiker?

Om musikarrangörer skall öka gagenivåerna med 75% utan ökade anslag eller publikintäkter riskerar det medföra en rejäl minskning av antalet konserter varje arrangör kan genomföra. Den höjda riksminimitariffen kom efter att deadline för ansökan om verksamhetsbidrag för musikarrangörer 2023 löpt ut hos Kulturrådet. Det innebär att de musikarrangörer som ansökt om stöd utgått från tidigare tariff i sin budget för år 2023.

Svensk Jazz anser det rimligt att gager till musiker höjs då de legat på en relativt låg nivå under lång tid. Musikerförbundets riksminimitariff är en bra måttstock för gagesättning och Svensk Jazz avser att även fortsättningsvis följa Musikerförbundets rekommendationer avseende gagesättning. Vi anser dock att en så pass drastisk höjning som nu rekommenderas måste innebära en tid av omställning där såväl statliga som regionala och kommunala stöd höjs. Om inte kommer konsertverksamhet över hela landet att drabbas hårt, något som resulterar i färre konserter och färre arbetstillfällen för musiker.

Vad säger Kulturrådet?
Kulturrådets grundhållning angående den höjda riksminimitariffen är att det inte påverkar bedömningen av de ansökningar om verksamhetsbidrag för 2023 som är under beredning. Då dessa inkom innan förändringen bedöms de utifrån de omständigheter som var vid ansökningstillfället.

Vidare utgår Kulturrådet från att aktörerna i möjligaste mån kommer att anstränga sig för att följa riksminimitariffen. De har dock förståelse för att det krävs en övergångsperiod där den nya nivån behöver implementeras över tid och utifrån arrangörernas faktiska förutsättningar och verklighet. De har också full förståelse för att aktörer som beviljas bidrag inte kommer att kunna genomföra exakt det de beskrev i sina ansökningar då den höjda tariffen, och även andra faktorer som inflation, ökade kostnader och på sina håll sviktande publiksiffror ändrar förutsättningarna för verksamheterna.

Inom arrangörsbidraget och andra projektbidrag på Kulturrådet gäller fortsatt att man ska utgå ifrån aktuell riksminimitariff när man budgeterar i en ny ansökan. Ytterligare skrivningar i relation till riksminimitariffen kommer i samband med kommande beslut.

Du hittar riksminimitariffen och mer information här

Missa inte Svensk Jazz digitala medlemsträff den 17 oktober där vi diskuterar riksminimitariffen. Vår förhoppning är att då ha en kommentar från Kulturrådet.
Läs mer om höstens digitala medlemsträffar här. 

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.