Vaccinationsbevis införs från den 1 december

Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 100 personer från den 1 december.

Folkhälsomyndigheten lämnade den 17 november in en så kallad hemställan till regeringen där den ombeds införa vaccinationsbevis för större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regeringens beslut ska gälla för personer över 18 år vid tillställningar över 100 personer från den 1 december och är en åtgärd som sätts in för att begränsa smittspridningen av Covid-19.

– Genom en reglering av sammankomster med vaccinationsbevis eller deltagarbegränsningar minskar risken för en ökad smittspridning och därmed risken för en ökad belastning på en redan ansträngd hälso- och sjukvård, sa Kristin Tegmark Wisell vid Folkhälsomyndigheten den 17 november.

Vad innebär beslutet för dig som arrangör?

Beslutet innebär att om en arrangör väljer att kräva vaccinationsbevis behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av vid tillställningar som hålls inomhus med fler än 100 deltagare. Beslutet undantar personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot Covid-19.
Anordnaren av en tillställning eller sammankomst ska vid inpasseringen verifiera vaccinationsbevisets äkthet och kräva legitimation. Anordnare som använder sig av vaccinationsbevis ska ha en rutin för hur kontrollen ska genomföras.

För de anordnare som av olika skäl väljer att avstå från användandet av vaccinationsbevis gäller följande:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

 

För arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns råd som gäller både arrangemang som använder vaccinationsbevis och de som inte gör det. Råden ska underlätta för verksamheter att undvika trängsel och därmed minska risken för smittspridning. Exempel:

  • Försök att sprida ut besökarnas ankomsttid.
  • Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer och anvisa deltagarna till olika och särskilt angivna in- eller utgångar.

 

Behov av träffsäkra åtgärder och framförhållning

Folkhälsomyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att ta fram underlag med smittskyddsåtgärder som kan bli aktuella att införa i syfte att förebygga smittspridning vid en eventuell ökad smittspridning i samhället. Dessa åtgärder ska redovisas till regeringen senast den 30 november. Utöver detta ska Folkhälsomyndigheten redogöra för vilka bedömningar som ska ligga till grund för avveckling av införda smittskyddsåtgärder. Denna andra del ska redovisas till regeringen senast den 14 december.

– Med det här uppdraget möjliggörs träffsäkra smittskyddsåtgärder samtidigt som de som berörs av restriktioner får bättre möjlighet att planera sin verksamhet. För aktörer och anordnare av evenemang är det viktigt med långsiktiga förutsättningar och att alla som berörs förstår vilka restriktioner som kan införas och varför, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind. 

 

Förslag på åtgärder mot Covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Se hela pressträffen från den 23 november med kultur- och demokratiministern, socialministern och Folkhälsomyndighetens generaldirektör:

 

Läs nyheten från den 17 november på Folkhälsomyndighetens hemsida

Se hela pressträffen från den 17 november med kultur- och demokratiministern, socialministern och Folkhälsomyndighetens generaldirektör:

 

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.