Nu införs ytterligare restriktioner under en begränsad tid

En ökad smittspridning sker nu i Sverige. Detta medför att regeringen från och med den 14 januari inför ytterligare åtgärder för att minska spridningen av Covid-19. Deltagartaket sänks och vaccinpass krävs vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer inomhus. 

Åtgärderna införs med avsikten att de ska gälla under en begränsad tid, i första hand fram till mitten av februari. De omprövas var fjortonde dag och skall avvecklas så fort läget stabiliserat sig.

”- Åtgärderna syftar till att minska kontakterna i den vuxna befolkningen och därmed minska smittspridningen och belastningen på hälsa- och sjukvården. Främst handlar det om att begränsa större sammankomster inomhus”, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Nya restriktioner från och med den 14 januari

Folkhälsomyndigheten har lämnat en så kallad hemställan till regeringen om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus till maximalt 500, även med vaccinationspass. Denna åtgärd kommer dock att införas lite längre fram.

Detta gäller från den 14 januari och kan beröra dig som arrangör:

 • Vid arrangemang med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och de ska delas upp i sällskap om max åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte kräver vaccinbevis får ta emot maximalt 50 personer.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar mellan 50 – 500 personer ska publiken vara sittande, maximalt åtta personer per sällskap och med 1 meters avstånd mellan sällskapen.
 • Serverubgsställen skall stänga senast kl.23.00 och en begränsning på högst åtta personer per sällskap införs.
 • Vuxna personer uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

 

Detta gäller sedan tidigare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställ­ning i en lokal inomhus ska:

 • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhind­ra smitta, och
  hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälso­myndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
 • Anlitas t.ex. musiker, ensemble eller scenarbetare från andra länder bör anordnaren informera dem om Folkhälsomyndighetens rekom­mendationer till den som reser in till Sverige.

 

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. 

Se hela presskonferensen med stadsminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren,  Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

 

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.