Kulturens Bildningsverksamhet avvecklas

Efter ett stämmobeslut söndagen den 15 oktober kommer Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens) att inleda arbetet med att avveckla sin statsbidragsberättigade studieförbundsverksamhet.

Med anledning av de aviserade sänkningarna av statsbidragen till studieförbunden, där det stöd som ställs till förfogande minskas med omkring en tredjedel, försvinner Kulturens möjligheter att verka i hela landet.

–Idag är det svårt att driva ett litet statsbidragsberättigat studieförbund, på grund av höga administrativa krav och väsentligt minskade ekonomiska medel är det i princip omöjligt. Med de förutsättningar som nu gäller är det enda ansvarsfulla beslutet att avveckla den verksamheten, säger Åsa Kratz, förbundsordförande i Kulturens Bildningsverksamhet.

–Vi har under de senaste två åren genomfört ett grundligt omställningsarbete både vad gäller verksamhetens innehåll och administrativa rutiner och jag är mycket stolt över alla medarbetare och vad de åstadkommit för Kulturens Bildningsverksamhet. Trots alla våra ansträngningar har vi inte nått ända fram. Jag hoppas att all vår folkbildningsverksamhet finner nya sammanhang att blomstra i, säger Maria Rydén, förbundschef för Kulturens Bildningsverksamhet.

Nu inleds arbetet med att avveckla den statsbidragsberättigade studieförbundsverksamheten. Styrelsen och ledningen räknar med att avvecklingen är genomförd till slutet av sommaren 2024.

Den studieförbundsverksamhet som är planerad år 2023 kommer att genomföras.

Information kommer att publiceras på kulturens.se

Vid frågor vänligen kontakta:

Åsa Kratz
Förbundsordförande
Mob. 070-176 32 14
asa.kratz@kulturens.se

Maria Rydén
Förbundschef
Mob. 072-524 99 86
maria.ryden@kulturens.se

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.