Juli och högre publiktak

Nu öppnar landet för lite större publikgrupper! Den 1 juli gäller nya publiktak för både inomhus- och utomhuskonserter. Nytt för detta steg är möjligheten att som arrangör dela in lokalen, förutsatt att det finns flera in- och utgångar och separata toaletter i för de olika publikgrupperna. Från den 15 juli gäller max 8 personer i sällskap och en meter mellan sällskap vid sittande konserter.

Den 1 juli gäller nya publiktak enligt nivå 2 i tabellen nedan. Alla deltagartak gäller förutsatt att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs (se rubriken nedan). Folkhälsomyndighetens föreskrifter kommer troligtvis att påverka maxtaket för många av Svensk Jazz medlemmars verksamheter, där det blir möjligt att öppna upp för konserter men med lägre tak än de som beslutats som huvudregel (på grund av exempelvis lokalens storlek och storleken på sällskap).

Folkhälsomyndigheten ges även möjligheten att sänka publiktaken regionalt. Det innebär att vissa regioner kan ha lägre tak än de nationella.

Läs mer om regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 2

Inomhus       Inomhus sittande        Utomhus          Utomhus sittande          Motionslopp

50                   300                                 600                    3000                                 900

 

Om sektioner

Större publik än taken är möjligt om arrangören kan dela upp lokalen/utrymmet/området i så pass stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd – då gäller deltagartaket istället för varje sektion. För detta krävs att deltagare från olika sektioner inte kan komma i kontakt med varandra under eller i anslutning till arrangemanget. Sektionering kan göras med exempelvis staket och personal som säkerställer att sektionerna hålls. Dessutom krävs att varje sektion har separata in- och utgångar och tillgång till separata toaletter och olika serveringsplatser.

Utöver höjda deltagartak föreslås även att arrangemang kan anordnas för fler deltagare om anordnaren har möjlighet att dela upp lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd, och så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till arrangemanget. Då gäller deltagartaken för varje sektion.

 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

I Folkhälsomyndighetens föreskrift framgår alla åtgärder för arrangörer.
Läs hela föreskriften på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Gemensamt för all konsertverksamhet är att arrangören ska:
 • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
För konserter utan anvisad sittplats inomhus och utomhus ska arrangören dessutom:
 • beräkna det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen eller området
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids

Maxantalet ska beräknas så att varje deltagare utomhus ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter, inomhus 10 kvadratmeter.

För konserter med anvisad sittplats inomhus och utomhus ska arrangören dessutom se till att:
 • sällskap ska hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt
 • antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer (gäller från 15 juli)

Om sällskapet uppgår till fler än åtta deltagare ska arrangören dela upp sällskapet med högst åtta personer i varje sällskap.

Allmänna råd för Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Trängsel kan undvikas genom att:

 • åtgärder vidtas för att sprida ut besökarnas ankomsttid
 • arrangören kan informera om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel (exempelvis vid flerdagarsevenemang såsom festivaler)
 • anvisa besökare till olika in- eller utgångar
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra i lokalen – exempelvis genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i mindre utrymmen

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.