Integritetspolicy & cookies

Svensk Jazz värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Svensk Jazz samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter mot oss och hur du gör dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@svenskjazz.se.

Genom att använda Svensk Jazz tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Svensk Jazz använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom medlemsförmåner, distribution av nyhetsbrev eller verktyg för konsertpublicering, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Svensk Jazz hanterar personuppgifter för en mängd ändamål kopplat till vår verksamhet. I denna policy förklarar vi vilka personuppgifter som Svensk Jazz behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt var du kan vända dig om du har frågor kring Svensk Jazz användning av dina personuppgifter.

Varifrån kommer de personuppgifter som Svensk Jazz behandlar?

De personuppgifter som Svensk Jazz samlar in och hanterar hämtas oftast direkt från dig som medlem, som prenumerant på nyhetsbrev eller som deltagare i den verksamhet som bedrivs av förbundet.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Svensk Jazz?
 • Personuppgifter till Svensk Jazz medlemmar (såsom namn, organisationsnummer och adressuppgifter, e-post, medlemstillhörighet, medlemstyp) Ett ingått medlemskap i Svensk Jazz innebär att medlemsorganisationens personuppgifter till kontaktperson samt ev. förtroendevalda lämnas till Svensk Jazz.
 • Verksamhetsrelaterade personuppgifter (såsom eventanmälningar, ansökningsinformation vid tillfälliga projekt och deltagare i nätverk).
 • Prenumerationer på nyhetsutskick. I vårt register för nyhetsutskick återfinns följande personuppgifter: Namn och e-postadresser till kontaktpersoner och/eller förtroendevalda för Svensk Jazz medlemmar. Namn och e-postadresser till samverkansparter vars uppgifter finns tillgängliga på offentliga hemsidor. Namn och mailadresser till intressenter som själva valt att prenumerera på våra nyhetsutskick. Alla våra nyhetsutskick innehåller en länk för avregistrering.
 • Hemsidesrelaterade uppgifter (såsom organisation och webbsida samt information som medlem själv lagt in på förbundets hemsida). Svensk Jazz presenterar medlemsorganisationer, förtroendevalda och anställda på sin hemsida svenskjazz.se. Enskilda medlemmars personuppgifter publiceras inte på svenskjazz.se.
 
För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som Svensk Jazz samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i Svensk Jazz verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsregister, distribution av nyhetsbrev och andra former av kommunikation till dig som medlem, samarbetspart eller övrig intressent. Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:

 • Administration av Svensk Jazz
 • Administration av medlemsregister och medlemsförmåner
 • Administration av eventverksamhet och studiecirklar
 • Distribution av nyhetsbrev
 • Marknadsföring av Svensk Jazz verksamhet
 • Kontaktförmedling inom jazzlivet
Vilka kan Svensk Jazz komma att dela dina personuppgifter med?

Som den sambandscentral vi är för jazzlivet i Sverige, hjälper vi till att förmedla kontakt mellan olika aktörer i jazz-Sverige. Däremot lämnar vi inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer, utöver de som till exempel hjälper oss med hantering av medlemsregister och utskick av nyhetsbrev, nyttjande av medlemsförmåner, eller vid beställning av resor/hotell. Om du vill få närmare information om de externa parter (dvs. personuppgiftsbiträden) som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta info@svenskjazz.se.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap i Svensk Jazz. Därutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för Svensk Jazz verksamhet. För personuppgifter kopplade till eventaktiviteter och liknade kommer dessa endast att sparas till och med att aktiviteten har genomförts.

Var behandlas dina personuppgifter?

Svensk Jazz lagrar och hanterar personuppgifter i flera olika system, t ex i medlemsregister, i artiklar på hemsidan, i register för att skicka nyhetsbrev, i fakturerings- och lönesystem samt i personalens e-postsystem och telefonkontakter. Svensk Jazz lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Datasäkerhet

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Trafiken mellan dig och hemsidan är krypterad med SSL (https). Endast de med speciell auktorisation till dessa system kan få tillgång till dessa.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Du bör vara medveten om att ingen informationsöverföring på internet är 100% säker. Vi eftersträvar kontinuerligt att använda accepterat affärsmässiga metoder för att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera full säkerhet.

Cookies

Vi använder cookies (egna cookies och tredjepartscookies) eller liknande för att samla annan information när du besöker vår hemsida, bland annat vilka delar av webbplatsen du besöker och vilka tjänster du utnyttjar där.

En cookie är en liten textfil som vi skapar och sparar i din dator. Endast vi kan få tillgång till denna fil. Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när cookies skickas (i inställningarna till din webbläsare finns en vägledning om hur du gör). Om du avvisar cookies kan resultatet bli att du inte kommer in på vissa delar av sajten och att du inte erhåller personlig information.

Vi använder cookies för följande syften:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies är obligatoriska för att kunna använda funktioner på hemsidan, såsom att logga in. Dessa cookies sparar ingen personlig information.
 • Funktionsrelaterade cookies – dessa cookies medger att vi kan erbjuda tjänster på hemsidan. Till exempel kan de komma ihåg ditt namn och epost vid inloggning så att du inte behöver skriva in dem nästa gång du loggar in.
 • Analyscookies – dessa cookies används för att spåra användning och prestanda av webbplatsen och dess tjänster.

Du kan ta bort sparade cookies genom din webbläsares inställningar. Alternativt kan du kontrollera tredjepartscookies genom en extern plattform som t.ex optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

Vi använder Googles tjänster för att mäta trafiken på vår webbplats. Google har sin egen integritetspolicy som du kan läsa mer om här. Om du inte längre vill bli spårad av Google Analytics, besök Google Analytics opt-out sida. 

Dina rättigheter
Rätten att bli informerad

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Svensk Jazz har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på Svensk Jazz berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till info@svenskjazz.se. Svensk Jazz kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning.

Rätten att få information korrigerad

Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta info@svenskjazz.se.

Rätten att bli raderad

Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att Svensk Jazz begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.

Läs om alla dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Vill du få mer information om Svensk Jazz hantering av personuppgifter kan du kontakta info@svenskjazz.se.

Svensk Jazz är registrerat hos Skatteverket med organisationsnummer 826500-2496 och har sitt säte på Alströmergatan 23, 11247 Stockholm, telefon 08-4071740, e-post: info@svenskjazz.se.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2020-03-29.

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.