Från kris till kraft – Återstart för kulturen

Utredningen Från kris till kraft – Återstart för kulturen beställdes av kulturdepartementet i december 2020 och publicerades i september 2021. Utredningen har varit ute på remiss och Svensk Jazz har, i likhet med många andra organisationer, lämnat ett remissvar.

Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen föreslår i sitt betänkande insatser som dels skall stärka förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige.

Svensk Jazz skriver bland annat följande i sitt remissvar:

Utan arrangören blir det inget möte mellan artisten/konstnären och publiken/samhällsmedborgaren, det blir heller inga pengar till utövaren eller alla som är inblandade i skapande av ett event. Staten bör ta ett större ansvar för den fria kulturen i den långsiktiga förstärkningen av kulturens förutsättningar. Den fria kulturen når ut långt utanför storstäderna där den institutionella kulturen till stor del har sin hemvist. Den fria kulturen bör ekonomiskt jämställas med den institutionella kulturen och det måste innebära betydligt större satsningar. Vi vill inte se en återstart till status quo, vi vill se en återstart som innebär en ny kulturpolitisk framtid.

Läs mer och ladda ner återstartsutredningen här

Ta del av samtliga remissvar här

 

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.