Föreslå ny ledamot till Arbetsgruppen för musik

Konstnärsnämnden söker nya ledamöter till arbetsgruppen för musik. Kompetens inom jazz och populärmusik efterfrågas. Konstnärsnämnden eftersträvar spridning i arbetsgrupperna med ledamöter som representerar olika uttryck, geografisk hemvist, kön och bakgrund. För jämn könsfördelning i arbetsgruppen bör de nya ledamöterna vara kvinnor.

Konstnärsnämnden fattar stipendiebeslut med hjälp av expertgrupper. Att delta som ledamot i en arbetsgrupp hos Konstnärsnämnden innebär att man utifrån sin personliga expertkunskap läser ett stort antal ansökningar och gör en bedömning av innehållet och den konstnärliga kvaliteten. Arbetsgruppen träffas vid flera tillfällen per år i Stockholm och diskuterar ansökningarna och fattar beslut om vilka konstnärer som ska tilldelas stipendium eller bidrag. Arbetet är arvoderat. Som ledamot förutsätts att man har god kännedom inom sitt område och att man håller sig à jour med vad som händer.

Konstnärsnämnden välkomnar era namnförslag senast den 12 april kl 12.00 tillsammans med en kort sammanfattning av de föreslagnas bakgrund och kontaktuppgifter. Det går bra att lämna flera namnförslag.
Klicka här för att maila ditt förslag. 

Det är också möjligt att som enskild anmäla intresse för att sitta i någon av Konstnärsnämndens beslutandegrupper,
Läs mer här.

 

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.