Fler smittskyddsåtgärder från den 23 december

Då smittspridningen av Covid-19 väntas öka under vintern införs den 23 december en rad åtgärder för att bromsa utvecklingen. Nu är det sittande publik som gäller om ni är fler än 20 personer.
Detta gäller för dig som arrangör av en offentlig tillställning eller allmän sammankomst?

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett antal nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

För dig som arrangör gäller följande:

  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
  • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
  • Vid arrangemang på över 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

 

DETTA GÄLLER SEDAN TIDIGARE

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställ­ning i en lokal inomhus ska:

  • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
  • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
  • säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhind­ra smitta, och
    hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälso­myndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

 

Anlitas t.ex. musiker, ensemble eller scenarbetare från andra länder bör anordnaren informera dem om Folkhälsomyndighetens rekom­mendationer till den som reser in till Sverige.

 

Se hela presskonferensen med stadsminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, finansminister Mikael Damberg och folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

 

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.