We inform

Here we present de latest news from Svensk jazz, despite of category. However, most of the articles will be published only in Swedish.

FolkKultur RGB 300dpi PNG
 
Varmt välkommen på "Agenda för svensk musikpolitik" torsdagen den 7 februari kl 10-11 under Folk och Kultur i Eskilstuna

Nätverket Ett musikliv för alla! som samlar 22 nationella musikorganisationer - däribland Svensk Jazz, som också varit en av initiativtagarna bakom satsningen - har sedan en längre tid uttryckt behovet av en parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.
 
Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men samtidigt skapat likriktning som dels begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live”, dels skapar ekonomiska flöden som alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?
 
I våras bjöds kulturansvariga riksdagspolitiker in till en öppen debatt inför valet 2018 och alla politiker som deltog i samtalet ställde sig på olika sätt positiva till en större musikutredning. Vissa lovade till och med att det skulle hända. Ta del av vad som hände på denna länk! Nu har vi ett nyvalt kulturutskott och det är dags för musiklivet att följa upp dialogen med våra folkvalda. Vad har hänt sedan dess?
 
Under Folk & Kultur bjuder en bred representation från svenskt musikliv in kulturansvariga politiker från alla riksdagspartier till ett öppet samtal för att tillsammans ta reda på hur agendan ser ut för svensk musikpolitik framöver.

Följande politiker har tackat ja till att medverka:  Christer Nylander (L), ny utskottsordförande, Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf, Lawen Redar (S), Per Lodenius (C), Lotta Finstorp (M), Anna Sibinska, (MP), Roland Utbult (KD) och Angelika Bengtsson (SD). Samtalsledare är Lisa Sand, ordförande i MAIS, Musikarrangörer i Samverkan.

 
Musiklivets organisationer i samarbete:
Folkets Hus och Parker, Föreningen svenska tonsättare, Föreningen Sveriges Jazzmusiker, Impra, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, MAIS - Musikarrangörer i Samverkan, Musikcentrum Riks, Musikerförbundet, RANK - Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik, RFoD - Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Riksförbundet Svensk Jazz, Riksförbundet Visan i Sverige, SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare, Svenska Oberoende Musikproducenter, Svensk Live - Unga arrangörsnätverket, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Svenska Folkdansringen, Sweden Festivals, SYMF - Sveriges Yrkesmusikersförbund

 

 

 

Latest news

Seminarier på lördag eftermiddag

2019-05-20

Besök från Svenskt visarkivs jazzsamlingar – Roger Bergner och Viveka HallströmPlats: Stadsbiblioteket 13.15-15.15 Jazzfotografier berättarRoger Bergner berättar och visar exempel på hur jazzfotografiet har utvecklats från ren dokumentation till ett självständigt...

Read more

Kommande nytt album i juni

2019-05-20

Hellskotta: Badibado (Periferi Records / PRFRICD007/ Border/ The Orchard)  Hellskottas tredje album. Denna gång har de rytmiska elementen legat till grund för kompositionerna men med fortsatt extrovert stil där groove...

Read more

Svensk Jazz söker ekonom/administratör - ansök senast 10 …

2019-05-18

Riksförbundet Svensk Jazz är en landsomfattande organisation för föreningar och andra organisationer som på olika vis är verksamma inom jazzmusikområdet i Sverige. De flesta av våra medlemmar är ideella föreningar...

Read more

Årsmöteshandlingar till Jazzriksdagen 2019

2019-05-13

Nu finns årets handlingar tillgängliga inför vårt årsmöte i Ystad. Du hittar dem här! (Klicka dig vidare till mappen "Jazzfester" och välj "2019 Ystad") Senast två veckor före årsmötet (som sker under...

Read more

Vem vill bli värd för Jazzfesten med Jazzriksdagen 2021?

2019-05-06

Jazzfesten är årets stora branschmöte och konferenshelg med seminarier, konserter, samkväm och - en stor galakonsert med prisutdelning för att manifestera jazz i bred bemärkelse. Helgen avslutas på söndag förmiddag...

Read more

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats