Restaurant I G N I T E

Moir Moir
Fotograf: Dovovan von Martens
Skålar och klockor klingar. Stråken sjunger. Pedaler förvrider och förvränger. Soundscapes framkallas. Alla element sammanflätas och fängslar rummet samtidigt som örat blir fyllt av intriger. Spontan komposition utvecklas när den preparede kontrabasen och den amplifierade rösten, som är försiktigt forslad genom kablar och pedaler, möts i enkel enighet. Med ett intimt samspel använder sig Ignite av improvisationen, för att forma stycken som växer fram organiskt I stunden.
In English: Bowls and bells ring. The bow sings. Pedals contort and distort. Soundscapes emerge. All elements are intricately woven together to captivate space and entice the ear with intrigue. Spontaneuos composition evolves as the prepared double bass and amplified extended voice, steered with careful intent through cables and pedals, meet and unite effortlessly. Ignite utilises an intimate interaction with improvisation to form pieces that grow organical in the moment.
Bandmedlemmar och instrument: Casey Moir - Voice and Pedals; Johan Moir - prepared Double Bass

Kontaktperson: Casey Moir
Telefon: 0725522620

Do you want to be shown in the Jazz group register?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats