Restaurant Cure-a-Phobia

Cure-a-Phobia, Photo David Moller, small. 1
Fotograf: David Möller
”Vad får man om man blandar Kate Bush med Cirkus- och kabaretmusik samt frijazz? Malmöbandet Cure-a-Phobia är ett tänkbart svar på den frågan.” – Ralph Bretzer, Skånska dagbladet …

Alla är vi rädda för något. Vissa är rädda för stora spindlar, öppna ytor eller för att åka hiss. Cure-a-Phobia bestämde sig en dag för att sluta ängslas och istället nyfiket börja rota runt bland det som känns obehagligt, som till exempel ett par för trånga skor, en ton som skaver eller en udda taktart som får en att tappa balansen. Förtjusta fann de att det som var snett och vint och som gör lite ont också var vackert och spännande. De kunde inte låta bli att kasta sig ut…

Musikerna har skilda bakgrunder, som sträcker sig mellan allt från improvisationsmusik, musikal, jazz och klassisk musik som bidrar till musikens säregna sound och riktning. Musiken, komponerad av Jenny Nilsson och arrangerad av Cure-a-Phobia, följer inga skrivna regler och måsten. Den håller sig sällan till en specifik tonart eller taktart men är ändå rytmisk och på något sätt logisk. Texterna är rörande, komiska eller ifrågasättande och inbjuder till personliga tolkningar.

BAKGRUND
Cure-a-Phobia bildades initialt som ett experiment i att övervinna rädslor. Scenskräck, prestationsångest och mindervärdeskomplex var primära mål som attackerades. Experimentet gick ut på att utsätta sig för sina rädslor genom att kasta sig ut i det okända, till exempel spela ett instrument man inte ansåg sig behärska och blotta sin själ för publiken. Resultatet var kärlek! Cure-a-Phobia har sedan dess utvecklats till den lilla klump av glöd, musik och vilja som de är idag. Musikerna har skilda bakgrunder, som sträcker sig mellan allt från improvisationsmusik, musikal, jazz och klassisk musik. Deras möte i musiken är unikt och alla fyra individer formar bandets och musikens säregna sound och riktning. Cure-a-Phobia har sedan starten 2011 släppt två album – “Water” (2012) och “What’s kind about Mankind” (2014). Våren 2012 satte de upp dans- och musikföreställningen “Under the boat” i samarbete med två moderna dansare och 2015 genomförde de ett Artist in Residency program i Kunming, China.
In English: ”What do you get if you mix Kate Bush with circus-cabaret music and free jazz? The Malmö band Cure-a-Phobia is a possible answer to that question” – Ralph Bretzer, Skånska dagbladet

… Everyone is afraid of something. Some are afraid of big spiders, some wide spaces, and others elevators. Cure-a-Phobia decided one day to stop worrying and to curiously explore the uncomfortable: a pair of too tight shoes, a note askew, or maybe an odd meter that makes you lose your balance. They were delighted to find that what is awry and wintering also can be beautiful. They simply couldn’t help but to throw themselves into it…

Cure-a-Phobia consists of musicians with different musical backgrounds ranging from jazz to folk to musicals and classical music, but with a mutual love of experimentation and improvisation. Together they produce a unique sound with a touch of jazz, pop and what one may call cabaret, with their very own signature. The music, composed by Jenny Nilsson and arranged by Cure-a-Phobia, follows no written rules or patterns. It is seldom fixed to a specific key or time signature but is still rhythmic and somehow logical. The lyrics are touching, funny, or questioning and invite personal interpretations.

BACKGROUND Cure-a-Phobia was initially formed as an experiment in overcoming fears. Stage fright, performance anxiety and inferiority were primary targets. They wanted to expose themselves to their fears by throwing themselves into the unknown, such as playing an instrument they couldn’t master and laying their bare souls to the audience. The result was love! Cure-a-Phobia has since then developed into the small lump of glowing, music and desire as they are today. The musicians have diverse backgrounds ranging from improvisational music and musicals to jazz and classical music. Their encounter with one another in music is unique. All four individuals form the band, the music’s distinctive sound and its direction. Cure-a-Phobia have released two albums – “Water” (2012) and “What’s kind about Mankind” (2014). In spring 2012, they produced the music and dance show “Under the boat” in collaboration with two contemporary dancers and 2015 they joined an Artist in Residency program in Kunming, China.
Bandmedlemmar och instrument: Jenny Nilsson: Lead vocals and Glockenspiel
Fanny Gunnarsson: Piano, vocals and accordion
Elina Nygren: Viola and musical saw
Anne Marte Eggen: Bass guitar
Hemsida: Website Title

Kontaktperson: Jenny Nilsson
Telefon: 073 581 22 98

Do you want to be shown in the Jazz group register?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats