verksamhetsstöd

Nu är det hög tid att söka om verksamhetsstöd för musikarrangörer hos Kulturrådet för verksamhetsåret 2021.
HÄR hittar du all information om bidraget, hur du ansöker och kontaktuppgifter till Kulturrådets support och handläggare för bidraget.

Ansökan ska vara inskickad till Kulturrådet senast den 13 oktober. 
Som vanligt är det viktigt att börja i god tid eftersom att sent inkomna ansökningar som regel inte kommer att behandlas av Kulturrådet.

Här följer en sammanfattning av ett par punkter som Kulturrådet tog upp vid sitt webbinarium den 2/10 och som är viktiga att tänka på inför ansökan:

  • Kulturrådet har stor förståelse för den situation som vi alla befunnit oss i under 2020. De har en mycket flexibel hållning till riktmärket om minst 6 genomförda konserter. I er ansökan om verksamhetsstöd för 2021 ska ni inte beskriva verksamheten för 2019. Ni skall enligt Kulturrådet fokusera på att, i ansökan för 2021, beskriva vad som varit planerat för 2020 men inte gått att genomföra pga. Covid-19.
  • Om ni inte redan gjort det så skall ni skicka en reviderad plan och budget för 2020 till handläggare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. på Kulturrådet. Om ni beviljats medel som inte använts under 2020 kan dessa flyttas över till 2021. Detta skall då framgå i er plan och budget i ansökan för 2021.
  • Kulturrådet råder alla som har en löpande verksamhet att söka verksamhetsbidrag.
  • Särskilda insatser/satsningar kan inkluderas i ansökan om verksamhetsbidrag. Särskild insatser kan också sökas genom projektbidrag. Projektbidrag söks separat.
  • Kvalitet, förnyelse och mångfald bör prägla helheten av er ansökan.
  • Lägg krut på er plan för 2021. Var så detaljrik ni kan, detta underlättar för referensgruppen.
  • Bidrag från Kulturrådet går endast till professionellt verksamma musiker. Lägg fokus på att beskriva det i er verksamhet som är professionellt.
  • Referensgruppen gör bedömningen av vad som är hög konstnärlig kvalitet. Kulturrådet har inte en (1) definition av vad som är hög konstnärlig kvalitet. Det handlar om en helhetsbedömning av konstnärlig kvalitet samt flera andra aspekter.
  • Vid avslag kan ni alltid få feedback från Kulturrådet inför kommande ansökningar. Referensgruppen tar hänsyn till många olika prioriteringar och halheten av ansökningsomgången speglas i beslutet från Kulturrådet.Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats