1 juni gäller nya publiktak

Regeringen har nu fattat beslut om att differentierade publiktak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar införs den 1 juni och inte den 17 maj som tidigare föreslagits. Det innebär låga publiktak under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs.

Den 1 juni gäller nya publiktak enligt nivå 3 i tabellen nedan. Alla deltagartak gäller förutsatt att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs (se rubriken nedan). Folkhälsomyndighetens föreskrifter kommer troligtvis att påverka maxtaket för många av Svensk Jazz medlemmars verksamheter, där det blir möjligt att öppna upp för konserter men med lägre tak än de som beslutats som huvudregel (på grund av exempelvis lokalens storlek och storleken på sällskap).

Folkhälsomyndigheten ges även möjligheten att sänka publiktaken regionalt. Det innebär att vissa regioner kan vara undantagna lättnaderna den 1 juni ifall den regionala smittspridningen är för stor.

Läs mer om regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Skärmdump från folkhalsomyndigheten.se

 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

I Folkhälsomyndighetens föreskrift framgår alla åtgärder för arrangörer.
Läs hela föreskriften på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Gemensamt för all konsertverksamhet är att arrangören ska:
 • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
För konserter utan anvisad sittplats inomhus och utomhus ska arrangören dessutom:
 • beräkna det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen eller området
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids

Maxantalet ska beräknas så att varje deltagare utomhus ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter, inomhus 10 kvadratmeter.

För konserter med anvisad sittplats inomhus och utomhus ska arrangören dessutom se till att:
 • sällskap ska hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt
 • antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer

Om sällskapet uppgår till fler än fyra deltagare ska arrangören dela upp sällskapet med högst fyra personer i varje sällskap.

Allmänna råd för Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Trängsel kan undvikas genom att:

 • åtgärder vidtas för att sprida ut besökarnas ankomsttid
 • arrangören kan informera om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel (exempelvis vid flerdagarsevenemang såsom festivaler)
 • anvisa besökare till olika in- eller utgångar
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra i lokalen – exempelvis genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i mindre utrymmen

 

Se hela pressträffen med statsministern, kulturministern, socialministern och Folkhälsomyndigheten:

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.