Finansiering som kan sökas genom Svensk Jazz

Statligt arrangörsstöd

Varje höst utlyser vi en ansökningsomgång då Svensk Jazz arrangerande medlemsföreningar kan ansöka om Kulturrådets statliga arrangörsstöd genom oss.  

Det är Svensk Jazz styrelse som tar beslut om fördelning av det årliga verksamhetsstödet, efter beredning och förslag från fördelningskommittén, som varje år utses av styrelsen. I fördelningsgruppen återfinns representanter från styrelsen och kansliet på Svensk Jazz.

Mer information finns att läsa i den senaste utlysningen från hösten 2017.finansiering

 

Kulturens Bildningsverksamhet

Både arrangörer och musikerbolag kan starta en studiecirkel genom Kulturens. Skillnaden är att musikerbolag går genom Svensk Jazz medan föreningar ansöker direkt hos Kulturens. En studiecirkel måste ha minst tre medlemmar men kan även bedrivas på distans. All verksamhet som sker i en förening som innebär ett lärande kan rapporteras, till exempel workshops, planeringsgrupper, komposition och konserter. Det maximala beloppet för en studiecirkelverksamhet per år är 10.800 kronor. En studiecirkelledare har dessutom möjlighet till kompetenscheckar, värda flera tusenlappar varje år. Föreningar har dessutom möjlighet att få finansiering till olika kulturevenemang. Mer information kan fås genom www.kulturens.se eller genom Jazzkontoret.

Intressant? Läs mer om studiecirklar här.

 

Projektutlysningar

Svensk Jazz lämnar kontinuerligt in projektansökningar till olika finansiärer. Våra medlemmar kan sedan söka projektbidrag när medel beviljats.


Andra finansieringsmöjligheter

Det finns olika typer av finansiering att söka under året. Vissa är återkommande, andra engångstillfällen. Nedan finns datum som är aktuella under 2018.

Statens kulturråd
För musiker:
Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper: 24 april - 22 maj 2018
Turnébidrag till fria musikgrupper: 19 december 2017 - 25 januari 2018, 27 mars - 24 april 2018 och 11 september - 09 oktober 2018
Samverkan med komponister: 18 januari 2018 - 15 februari 2018 och 23 augusti - 20 september 2018.

För arrangörer:
Projektbidrag till musikarrangörer: 22 mars 2018 - 19 april 2018 samt 18 september - 16 oktober 2018
Verksamhetsbidrag till musikarrangörer (Festivaler och arrangörer som söker direkt till Kulturrådet): 18 september 2018 - 16 oktober 2018
Svensk Jazz återkommer under våren med de datum som gäller för våra medlemmar, som söker statligt arrangörsstöd via oss. Deadline kommer att ligga någonstans i månadsskiftet sept/okt. 

För skivbolag:
Fonogramstöd (musikutgivning): 01 februari - 01 mars 2018 och 16 augusti - 13 september 2018

Konstnärsnämnden (för utövande musiker/artister/komponister)

Arbetsstipendier 22 jan - 22 feb (Beslut juni)
Internationellt kulturutbyte/resebidrag: 1 feb (beslut mars, 23 april (beslut juni), 30 augusti (beslut oktober), 22 oktober (beslut december) 31 jan 2019 (beslut mars 2019)

Kulturbryggan, startstöd / genomförandestöd: 26 mars (beslut juni), 3 sept (Beslut november)
Nationellt residens, Studio Acusticon, Piteå: 30 augusti (beslut december)
Residens i utlandet: 30 okt - 21 feb (beslut mars 2019)
Projektbidrag: 8 november (beslut mars 2019)

Statens musikverk (projektstöd att söka för alla musikaktörer)
Samarbetsprojekt: Ansökningsomgång 2018:2 öppnar den 20 augusti och är öppen fram till 10 september kl 23.59

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats