Arrangörsrådet

Arrangörsrådet har som uppgift att, utifrån beslut på jazzriksdagen (dvs. årsstämman), utveckla och ha löpande ansvar för arrangörsutveckling och arrangörsfrågor inom Svensk Jazz, frågor som inte är ämnade att lägga tid på i förbundsstyrelsen.

När rådet var konstituerat vintern 2011 formulerades en ”att göra-lista”. Denna var mycket omfattande och lång, varför en tuff prioritering krävdes. Alla i rådet hade med sig många behov från framför allt arrangerande klubbar i landet.

På "att göra-listan" finns frågor som regionsamverkan, råd och tips, juridik, hitta vägar för att öka regionala bidrag m.m.

Det finns ytterligare en lång rad andra uppdrag och kunskaper som framtidens Arrangörsråd bör presentera för att underlätta och utveckla arrangörernas verksamhet. Hur de behoven ser ut vet bara du som är aktiv. Förmedla gärna dina tankar och förslag.

OBS! Arrangörsforumet har flyttat till Facebook. Sök på "Svensk Jazz Arrangörsforum" och klicka på "Gå med i grupp" för att ansöka om medlemskap.


Styrelsen för Arrangörsrådet valdes på årsmötet den 15 maj 2017 och består idag av: Bronson B. Månsson (ordförande), Irene Nord Engdahl, Jan Sjöbom, Per-Mikael Henriksson, Kenneth Johnson, Åsa Westling och Qlaez Wennberg. Suppleant är Sten Elmgart.


 

 

Senaste artiklar

Eftertankar från Arrangörsrådets telefonmöte onsdag kväll 3 …

2014-09-05

Bengt Bronson Månsson, ordförande i Arrangörsrådet Under mötet idag pratade vi om hur vi ska forma innehållet på vår nya del i Svensk Jazz webbsida: ”Arrangörsforum”. Den är nu inte ”officiell”...

Läs mer...

Vad Arrangörsrådet gjort, gör och ska göra

2014-09-03

Vintern 2011 bildades en ”Interimstyrelse” (ur FörbundsStyrelsen), som skulle lägga grunden för vad som var tänkt att bli ett arrangörsråd inom Riksförbundet Svensk Jazz. Det var innan förbundet ändrat namn...

Läs mer...