Anvisningar och riktlinjer inför höstens ansökningsomgång

Svensk Jazz arrangerande medlemsföreningar kan ansöka om Kulturrådets statliga arrangörsstöd via Svensk Jazz. Ansökan görs online en gång per år och årets online-blankett kommer vara redo att fylla i den 7 september och deadline för ansökan är 5 okt 2017.

Riktlinjer för bidrag
Statligt arrangörsstöd bedöms utifrån följande riktlinjer och instruktioner:

  • Hur mycket kommunalt och regionalt stöd föreningen får. Det statliga stödet ska inte överskrida det kommunala/regionala stödet.
  • Hur stor omfattning av professionell, kontinuerlig konsertverksamhet föreningen har. Ett riktmärke för kontinuerlig konsertverksamhet är att minst 6 konserter med professionella musiker genomförs per år.
  • Samt utifrån de kulturpolitiska prioriteringarna, dvs. arbete för jämställdhet, barn och ungdomar samt mångfald.
  • I år är det krav på att arrangörer med statligt stöd ska ha tydlig information om sina konserters tillgänglighet på webben. Se mer information här (nytt fönster öppnas).
  • Stödnivån till arrangörer påverkas förstås också av hur mycket förbundet får tilldelat i medel att vidarefördela från Kulturrådet.
  • Arrangörer som bedriver ENBART festivalverksamhet hänvisar vi att söka direkt till Kulturrådet istället för genom riksförbundet (www.kulturradet.se). Musikarrangörer med kontinuerlig konsertverksamhet, som också arrangerar festivaler kan fortfarande inkludera sin festivalverksamhet i ansökan till oss. De konserter som i så fall görs under en festival, ska rapporteras en konsert i taget i konsertstatistiken.

OBS! Nytt krav inträder från i år, här nedan finns information inklippt från Kulturrådets hemsida:

Särskilda krav för ökad tillgänglighet

Från och med 2017 gäller att vissa tillgänglighetsinsatser ska vara åtgärdade för att man ska kunna erhålla bidrag. För arrangörsföreningar gäller följande:

1) Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, på sociala medier eller fristående evenemangskalendrar. Detta gäller även organisationer som inte har egen lokal för publik verksamhet.

Exempel på information om tillgänglighet på webbplatser, sociala medier, m.m.

2) Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder.
Läs mer om hur Kulturrådet arbetar med tillgänglighetsfrågor.

 

Föreningar med mer än bara arrangörsverksamhet
Föreningar med en bred verksamhet ska enbart utgå från arrangörsverksamheten i sin ansökan. Den ska kunna skiljas ut från annan verksamhet. Intäkter och kostnader från annan verksamhet i föreningen ska inte tas med i ansökan om arrangörsstöd.

Fördelningsgrupp
Det är Svensk Jazz styrelse som tar beslut om fördelning av det årliga verksamhetsstödet, efter beredning och förslag från fördelningskommittén, som varje år utses av styrelsen. I fördelningsgruppen återfinns representanter från styrelsen och kansliet på Svensk Jazz.

Beslut om bidrag
Svensk Jazz styrelse fattar beslut efter det att Kulturrådets styrelse fastställt storleken på Svensk Jazz totala bidrag avsett för vidare fördelning av arrangörsstöd.

Bidragsbesluten kommer att meddelas via e-post till ansökande föreningar. Vanligtvis kan besked ges först i februari nästkommande år.

Så här ansöker du:

Steg 1: Fyll i huvudblanketten. Här nedan finns nu länk till årets online-blankett, men eftersom det även i år tyvärr inte kommer gå att spara texten under tiden ni fyller i den, så rekommenderar vi att ni förbereder svaren i ett dokument som går att spara och klistrar in era svar i blanketten sedan vid ett och samma tillfälle.
Länk till årets online-blankett (öppen till och med 5 okt 2017)

Om ni vill titta på hela blanketten som pdf, så hittar ni den här (bara som arbetsmaterial).
Ladda ner ett arbetsmaterial som pdf här!

Steg 2: Lämna in er konsertstatistik för innevarande år. Ni ska ange både statistik för de genomförda konserterna OCH skriva in planerade konserter i förväg för hela år 2017. När de sedan är genomförda kan ni logga in och komplettera med publiktalen. Om ni redan har lämnat konsertstatistiken under året hittar ni statistiken på ert konto när ni är inloggade.

Till er som söker för första gången: Se redan nu till att kolla in alla frågor i konsertstatistiken, så ni vet vad vi vill veta om era konserter när året är slut (t ex. uppskattning av ålder på publik och antal män/kvinnor/annat i banden).
 
Här kan du redan nu lämna konsertstatistiken! (Direktlänk till konsertstatistiken) Observera att du måste vara inloggad för att lämna konsertstatistik via svenskjazz.se. Ingen inloggning? Det skapar du lätt själv - börja genom att klicka på "skapa inloggning".

Konsertstatistiken är en mycket viktig del av er ansökan. Vi kommer att behandla er ansökan utifrån de konserter som rapporterats in. Det innebär att ni riskerar ett lägre bidrag om statistiken inte är komplett.

Steg 3: Skicka in en verksamhetsplan (frivilligt, men rekommenderat)
Prioriterade områden är arbete med återväxt och föryngringsarbete, jämställdhet mellan könen samt mångfald ur både musikaliskt, etniskt och tillgänglighetsperspektiv. För att stärka er ansökan kan ni skicka in en beskrivning om hur detta arbete bedrivs. Det behöver inte vara producerat för just denna ansökan, om ni har en verksamhetsplan eller motsvarande där detta framgår kan ni bifoga den.

Hör gärna av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni har frågor!

Och som sagt: Sista ansökningsdatum är i år den 5 oktober 2017.