Genom att satsa på publikutveckling bygger arrangören förtroende hos publik, artister och medarrangörer. Dessutom kan du nå nya målgrupper. Tillsammans med Riksförbundet för Folkmusik och Dans och Kulturens bildningsverksamhet har vi tagit fram en handbok i publikutveckling för konsertarrangörer.

Här hittar du handboken i sin helhet (att ladda ner som pdf)!