Vill du hjälpa oss utveckla Jazzfesten/Jazzriksdagen till nästa år? Vad tycker du var bra? Vad kan vi göra bättre? Konserter, seminarier, årsmötesförhandlingar och möteslokaler, mat, mingel och nattlig eftersits. Inget är för stort eller litet att ta upp - vi vill veta allt, så ös på! :-)
OBS! Vi vill gärna ha dina svar nu, men enkäten kommer vara öppen fram till 10 juni 2017.

/Jazzkontoret

Enkät Jazzriksdagen