Menu
Tablet menu

Svenska Jazzriksförbundet var under 2010 och 2011 en organisation som funderade ordentligt på hur den svenska jazzen ska få en stark röst och gemenskap värd namnet. Resultatet blev en ny och flexibel organisation som nu välkomnar fler medlemstyper än tidigare. Jazzen är en genre som inte har några offentliga institutioner och behovet av en gemensam röst och företrädare är därför extra stort.

Jazzen expanderar
Antalet jazzföreningar som blivit medlemmar i förbundet har ökat med 25 % de senaste åren, men även utanför det expanderar jazzfältet kraftigt. Fler och fler festivaler ser dagens ljus, nya typer av jazzarrangörer dyker upp där man minst anar det och den snabbt växande skaran musiker formerar sig på olika sätt och fyller ofta flera olika roller i samma sammanslutning. Lägg därtill alla de särskilda intressen inom jazzfältet som samlar engagerade människor. Några vill hedra minnet av en särskild musiker, andra vill bevara notarkiv från vår hundraåriga genre. Denna typ av intresseorganisationer vill vi också välkomna som nya medlemmar.

Svenska Jazzriksförbundet blev Svensk Jazz
Tidigare har Svenska Jazzriksförbundet varit till för i första hand konsertarrangerande ideella föreningar, men i förändringsarbetet har man konstaterat att det är verksamhetens art som är intressant och inte hur den är organiserad.  Som en konsekvens av denna större förändring och en markering av att organisationen går in i ett nytt skede i sin dryga 60-åriga historia ändrades också namnet till det kortare och mer representativa “Svensk Jazz”.

Öppet klimat
Genregränserna är idag svårare att definiera men poängen med att formulera den nya organisationen Svensk Jazz är mer att förena än att agera gränsvakt. Klimatet ska vara öppet inom genren men också vid de alltmer svårdefinierade gränserna till andra. ”Välkommen” är ordet!

Nya medlemskategorier
De ideellt drivna jazzklubbarna är givetvis fortsatt den största delen i vår organisation men utöver dessa välkomnar vi nu följande nya medlemskategorier.

Stora och små festivaler
Olika typer av musikersammanslutningar
Olika typer av arrangörer
Andra intresseorganisationer inom genren
Jazzintresserade musiklärare inom nätverket Impuls

Frågor?
Är du nyfiken på vår nya organisation, vill du kanske diskutera medlemskap eller har du några andra frågor. Kontakta Svensk Jazz kansli, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 08-407 17 40.

Vill du läsa mer om förändringsarbetet inom Svensk Jazz gå in på svenskjazz.se och klicka på dokument och leta där upp Framtidsgruppens rapport.

Allt om jazz på scen skiva